6. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Poster - 60

A RARE FORM OF HYPOSPADIAS: MEGAMEATUS INTACT PREPICIUM. REPORT OF 25 CASES

INTRODUCTION: Megameatus intact prepicium (MIP) is a rarely seen form of hypospadias. While glandular approximation (GAP) and pyramid techniques have been suggested for MIP repair, tubularised incised plate urethroplasty (TIPU) has also been used. In this study we evaluate the results of patients undergoing repair due to MIP.

PATIENTS AND METHOD: Medical records of 25 patients who underwent repair for MIP from January 2010 until December 2014 were retrospectively reviwed. Meatus location, age at surgery, technique used for repair, followup time and complications were noted.

RESULTS: The average age of patients at surgery was 65.6 m (9-159m) and average followup was 23.9m (2.1 – 57.2m). Meatus location was glandular in 3, coronal in 16 and subcoronal in 6 patients. All patients with glandular MIP were repaired using the Pyramid technique. For patients with coronal MIP, Pyramid technique was used in 16 and TIPU in 10 patients. TIPU was used for all patients with subcoronal MIP. Two patients were observed to have meatal stenosis and one fisulae formation during followup.

CONCLUSION: MIP is a rare form of hypospadias that can have differing presentations. TIPU can be safely used for patients with MIP.

NADIR GÖRÜLEN BIR HIPOSPADIAS ÇEŞIDI; MEGAMEATUS INTACT PREPISIUM: 25 OLGULUK SERI

Giriş: Megameatus intact prepisium (MIP),  hipospadiasın nadir görülen tiplerinden biridir. MIP ameliyatı için Glanular Approximation (GAP) ve Pyramid cerrahi teknikleri daha önceleri önerilse de son yıllarda tubularized incised plate urethroplasty (TIPU) tekniği de uygulanmaktadır. Bu çalışmamızda, MIP nedeniyle ameliyat ettiğimiz hastalarımızın sonuçlarını irdelemeyi amaçladık. 

Hastalar ve Metod: Ocak 2010 – Aralık 2014 tarihleri arasında MIP tanısı alarak ameliyat ettiğimiz 25 hastanın dosyaları retrospektif olarak irdelendi. Meanın lokalizasyonu, ameliyat yaşları, yapılan ameliyat tekniği, ameliyat sonrası takip süresi ve komplikasyonlar irdelendi.

Bulgular: 25 hastanın ortalama ameliyat yaşı 65,6 ay (9-159), ortalama takip süresi 23,9 ay (2,1-57,2) idi. Üç hastada glandüler, 16 hastada koronal ve altı hastada da subkoronal MIP vardı. Glandüler olan üç hastaya Pyramid tekniği, koronal olan 16 hastanın altısına Pyramid, 10’una TIPU, subkoronal olanların hepsine de TIPU ameliyatı uygulandı. Komplikasyon olarak iki hastada meatal stenoz, bir hastada ise fistül görüldü.

Tartışma: MIP nadir görülen bir hipospadias çeşidi olmakla beraber kendi içinde de farklılıklar göstermektedir. Son zamanlarda önerilen TIPU ameliyatı bu tip bir hipospadias çeşidinde güvenilir bir yöntem olarak gözükmektedir.

Close