6. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Video Poster - 17

LAPAROSCOPIC HEMINEPHRECTOMY, URETERECTOMY

In left lateral decubitus position, the abdomen was entered 2 cm to the right of the umbilicus using the Hasson technique with a 10 mm trocar. The anterior and posterior sheets of the peritoneum were unfolded and the ureters were exposed. The ureter draining the upper pole and the cystic suprarenal mass were resected.  Following hemorrhage control, a drain was placed in the site and the trocar holes were anatomically closed.

Laparoskopik Heminefrektomi, Üreterektomi

Sol lateral dekübitis pozisyonunda göbeğin 2cm sağından hasson yöntemiyle 10’luk trokar girili. İlk trokar giriş yerinin yaklaşık 4cm süperolateralinden ve inferolateralinden 10’luk trokarlar girildi. Periton düşürüldü, üreterler ortaya kondu. Üst polü direne eden üreterle birlikte, kist şeklini almış böbrek üst polü rezeke edildi. Kanama kontrolünü takiben loja diren kondu, trokar giriş yerleri anatomik planda kapatıldı.

Close