6. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Video Poster - 12

Laparoscopic extravesical ureteric reimplantation following a previous ureterostomy operation in a patient having shish kebap like ureteric penetration through the sigmoid mesentery as a complication of Politano-Leadbetter ureteric reimplantation (Pa

In last year Pediatric Urology Congress, a video with a title of “Laparoscopic correction of an unexpected complication of Politano-Leadbetter ureteric reimplantation (PLUR): Shish kebap like ureteric penetration through the sigmoid mesentery” was presented. A year ago, a 7-year-old boy was admitted to our clinic with a history of PLUR operation 5 years ago he had in another hospital. He was still having significant hydronephrosis and vesicoureteral reflux. We decided to make cystoscopy and laparoscopic exploration. As it was shown in the last year video, we found a dilated ureter passing through the sigmoid colon mesentery to reach the bladder, a squeezed sigmoid colon between bladder and dilated ureter, a narrow ureter. The ureter was divided at the level of the hiatus, dissected and detached from the mesentery and a right lower quadrant ureterostomy was performed. A year past, the video we have this year shows taking down the ureterostomy and performing laparoscopic extravesical ureteral reimplantation (LEUR). Although the diameter of dilated ureter and thickness of the ureteric wall were not decreased as it was expected by a year-long ureterostomy, we thought that it was the right time to make LEUR operation with consideration of all disadvantages and benefits of ureterostomy. This video shows surgical exploration findings specific to this patient and the technique we preferred for LEUR.

Politano-Leadbetter operasyon komplikasyonu üreterin sigmoid kolon mezosunu şişkebap benzeri penetrasyonunda, üreterostomi sonrası laparoskopik ekstravezikal üreter reimplantasyonu (Bölüm II)

Geçen yıl Pediatrik Üroloji kongresinde “Politano-Leadbetter üreter reimplantasyonunda (PLÜR) beklenmeyen bir komplikasyonun geç dönem laparoskopik onarımı: Üreterin sigmoid kolon mezosunu şişkebap benzeri penetrasyonu” başlıklı video sunulmuştu. 7 yaşındaki erkek hasta başka bir klinikte 5 yıl önce yapılan PLÜR operasyonu sonrası belirgin hidroüreteronefroz ve devam eden vezikoüreteral reflü nedeni ile bir yıl önce görülmüştü. Geçen yıl sunulan videoda, laparoskopik eksplorasyonda dilate üreterin, şişkebap benzeri sigmoid mezosunu penetre ederek mesaneye uzandığı, üreter ile mesane arasında sigmoid kolonun sıkıştığı, distal üreterin mezo içi ve distalde dar olarak seyrettiğinin saptandığı, üreterin hiatus düzeyinde mesaneden ayrılarak ve sigmoid mezosundan serbestleştirilerek üreterostomi yapıldığı gösterilmişti. Hastanın bir yıllık takibi sonrası, laparoskopik ekstravezikal üreter reimplantasyonu (LEÜR) operasyonu yapıldı. Bir yıllık üreterostomiye rağmen, dilate üreterin çap ve duvar kalınlığında arzu edilen normalleşmenin tam sağlanamadığı, ancak üreterostominin fayda ve zararları dikkate alınarak doğru zamanın geldiği düşünülerek LEÜR operasyonu planlandı. Bu videoda, bu olguya özel cerrahi eksplorasyon ve üreter reimplantasyon tekniği gösterilmektedir.  

Close