6. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Video Poster - 1

Pelican beak like bladder protrusion of distal ureteric stones may look like intraluminal bladder stone during radiological investigation

Location of the stone could be determined well by radiological investigation of urinary system. If preoperative diagnostic investigations suggest a bladder stone, then one should also consider the possibility of finding distal ureteric stone close to the orifice in such cases. This video shows an endoscopic intervention applied to the stones located in the right distal ureter close to the orifice and having intraluminal protrusion into the bladder like a pelican beak. Preoperative diagnosis was a bladder stone. Video presentation: Following an X-ray and ultrasound showing a 2.5 cm urinary bladder stone, a cystoscopy was performed in a 4 year-old girl. Cystoscopy showed stones located in the right distal ureter, just proximal to the orifice, protruding ureteric wall and bladder mucosa into the bladder lumen like pelican beak. Ureteral orifice was at the back side of the tumefaction and looking posteriorly. Ureterorenoscopy (URS) was planned. The possible location of the orifice was determined by observing jet-flow of urine at the ureterovesical junction. The stone tumefaction was manipulated with   4.5 Fr. URS and the drainage channel of URS was opened to get in the orifice. Insertion was accomplished and 4 stones located in the distal ureter were found and laser lithotripsy was performed. Following the procedure, cystoscopic view of the ureter orifice returned back to normal anatomical appearance and JJ stent was introduced. Conclusion: Distal ureteric stones, depending on their size, location and protrusion behavior into the bladder may appear as a bladder stones in preoperative radiologic investigations. Following a cystoscopy, it is possible to perform lithotripsy by URS. If it is not possible to see the exact location of the orifice; before considering different and invasive procedures to remove stones, several maneuvers should be tried to expose the orifice to get in by URS.      

Radyolojik olarak mesane taşı görünümünde pelikan gagası formunda mesaneye protrüze distal üreter taşları

Üriner sistem taşlarında, taşın yerleşim yerini radyolojik incelemeler ile belirlemek mümkündür. Mesane taşı olarak tanımlanmış taşların müdahale girişimini planlarken, taş veya taşların yerleşim yerinin orifis düzeyinde distal üreter olabileceğini de hesaba katmak gerekir. Bu videoda, radyolojik olarak mesane taşı olarak tanımlanmış, sistoskopik incelemede sağ üreter içi orifis düzeyinde, pelikan gagası formunda birikmiş taşlara endoskopik yaklaşım şekli gösterilmektedir. Video Sunumu:   4 yaşındaki kız hastaya, direk grafi ve ultrason incelemeleri sonucunda, 2.5 cm çapında mesane taşı ön tanısı ile sistoskopi yapıldı. Sistoskopik incelemede, sağ üreter distal uçta, orifis proksimalinde, üreter duvarı ve mesane mukozasını pelikan gagası formunda mesane içine bombeleştirmiş taşlar tespit edildi. Mevcut görüntüde üreter orifisi tümefaksiyonun arkasındaydı ve görülmeyecek şekilde posteriora bakmaktaydı. Üreterorenoskopi (URS) ile üretere giriş planlandı. İdrarın jikle ettiği noktadan orifisin yer tespiti yapıldı. 4.5 Fr URS ile tümefaksiyon manipüle edilerek ve URS drenaj gideri açılarak üreter orifisinden girildi. Distal üreterde yuvalanmış olan 4 adet taş lazer litotripsi ile kırıldı. İşlem sonrası üreter orifisi normal anatomik görünümünü kazandı, JJ stent koyularak işlem sonlandırıldı. Sonuç: Distal alt uç üreter taşları, büyüklükleri, yerleşim şekilleri ve mesane lümenine doğru bombeleşmeleri gereği radyolojik olarak mesane taşı olarak değerlendirilebilir. Sistoskopi ile yapılan ilk değerlendirme sonrası URS ile taş veya taşların kırılması mümkündür. Orifis tümefaksiyon nedeni ile görülemiyorsa, farklı ve daha invaziv girişimlere geçmeyi düşünmeden önce, orifisin ortaya çıkarılması ve URS ile değerlendirme yapmak için çaba sarf etmek gerekir. 

Close