6. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Video Poster - 8

Congenital anterior uretral valve: Video presentation

Backgroud/Aim: Congenital anterior urethral valve is one of the rarest urological problem encountered among male children. Early diagnosis and treatment is extremely important to prevent renal functions.

Case: A 2 years-old boy was admitted to our clinic in the follow-up period of vesicostomy procedure. In his past history; he admitted to another hospital with the complaints of voiding difficulty at the age of 15 days without any antenatal diagnosis. A vesicostomy was performed due to unsuccesfull attempt of introducing the cystoscope through the urethra. During our clinical follow-up, renal functions were within normal limits and nearly complete regresion of bilateral hydronephrosis were revealed without any scintintgraphic function loss. A cystoscopy was performed and a horse shoe shaped anterior valve 10 mm far from the distal sphincter was noticed. A valve ablation with electrocautery was performed and cystoscope was advanced through the posterior urethra. No other pathology was revealed.

Conclusion: Anterior uretral valves usually accompany with diverticulums and cause deteoriation of kidneys and bladder. Antenatal diagnosis and intervention during newborn period is important to protect renal functions. 

Konjenital anterior üretral valv: Video sunum

Giriş: Anterior üretral valv erkek çocuklarda ender görülen ürolojik problemlerden biridir. Erken tanı ve tedavi böbreklerin fonksiyonlarını korumak açısından son derece önemlidir.

Olgu: Antenatal tanısı olmayan, 15 günlük iken idrar yapamama yakınması ile distal obstrüksiyon düşünülerek dış merkezde sistoskopi yapılmaya çalışılmış ancak sistoskopun ilerlememesi üzerine vezikostomi uygulanmış. Vezikostomi sonrası takibimize giren iki buçuk yaşındaki çocuğun böbrek fonksiyonları normal sınırlarda idi ve bilateral hidronefrozunda belirgin derecede gerileme izlendi. Sintigrafik olarak fonksiyon kaybı görülmedi. Olguya sistoskopi yapıldı, distal sfinkterden 10 mm sonra atnalı şeklinde diyafram görüldü ve elektrokoter yardımı ile eksize edildi. Sistoskop ile posterior üretraya kadar değerlendirildi. Mesane kateterize edildi.

Sonuç: Anterior üretral valv ve sıklıkla divertikül ile seyreden ender görülen ancak böbrek fonksiyonları ve mesane fonksiyonlarında bozulmaya yol açan bir problemdir. Antenatal ya da yenidoğan döneminde saptanarak uygun girişim yapılması önemlidir. 

Close