6. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Poster - 8

AN ALTERNATIVE METHOD IN TREATMENT OF CONGENITAL HYDROCEPHALUS: VENTRICULOVESICAL SHUNt

Introduction and Objective: Usually recognized treatment of hydrocephalus is ventriculoperitoneal shunt procedure. However, in some cases, especially in intraabdominal infections, adhesions and failure of absorption of the CSF by the abdomen, alternative approaches should be tried. In the present study, we investigated three patients whom drainage was provided through ventriculovesical shunt because CSF could not be absorbed by the abdomen.
Cases: Patients were 2 months, 2 years and 4 years old. When they were born, they had ventriculoperitoneal shunt procedure due to the diagnosis of hydrocephalus by neurosurgery. Ventriculovesical shunt procedure was decided becasue of the shunt dysfunction.  Neurosurgery accompanied to the procedures. The catheter end was removed from suprapubic area through a pfannenstiel cut. An approximately 2 cm tunnel was created on the top of the bladder, end of the submucosal catheter was inserted along 3 cm by puncturing the mucosa. Then, the catheter was covered so that a tunnel was created. The procedure was terminated after fixing the catheter onto the bladder. Catheters operate now.
Conclusion: Ventriculovesical shunt is a good alternative for the patients with ventriculoperitoneal shunt dysfunction.
 

KONJENİTAL HİDROSEFALİ TEDAVİSİNDE ALTERNATİF BİR YÖNTEM: VENTRİKÜLOVEZİKAL ŞANT

Giriş ve Amaç: Hidrosefalinin genel olarak bilinen tedavisi ventrikuloperitoneal şanttır. Ancak bazı durumlarda örneğin batın içi enfeksiyon, adezyonlar ve BOS sıvısının batın tarafından emilmediği durumlarda alternatif yaklaşımlar denenmelidir. Biz bu çalışmamızda BOS sıvısının batın tarafından emilmediği üç hastada ventrıkulovezikal şant ile drenajın sağlandığı üç hastayı inceledik.
Olgu Sunumları: Hastaların yaşı 2 ay, 2 yaş,4 yaşındaydı. Bu hastalar doğduklarında beyin cerrahisi tarafından hidrosefali tanısı ile ventriküloperitoneal şant uygulanmıştı. Şant disfonksiyonu nedeni ile hastalara ventrikülovezikal şant uygulanmasına karar verildi. Operasyonlara beyin cerrahisi ile birlikte girildi. Kateter ucu pfannenstiel kesisi ile suprapubik bölgeden çıkarıldı. Mesanenin tepesinden yaklaşık 2cm lik tünel oluşturularak submukozal kateterin ucu mukoza delinerek yaklaşık 3 cm içeri gönderildi. Daha sonra kateterin üstü tünel oluşturulacak şekilde kapatıldı. Mesaneye tespit edilerek işleme son verildi. Şu an kateterler çalışmaktadır.
Sonuç: Ventriküloperitoneal şant disfonksiyonu olan hastalarda ventrikülovezikal şant iyi bir alternatiftir.
 

Close