6. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Poster - 29

SUPRAPUBIC PERCUTANEOUS CYSTOLITHOTOMY FOR URINARY BLADDER STONES

Introduction and Objective: Urinary bladder stones are observed very commonly. Most of the Stones are originated from the kidneys. Furthermore, any pathology preventing urine flow facilitate Stone formation in the urinary bladder. When hydration is poor, Stone formation in the urinary bladder becomes easier. Various surgical procedures exist for bladder stones. These methods include Stone breaking and removal by cystoscopy, open surgery and percutaneous cystolithotomy under cystoscopy which is used lately.
We aimed to present a case who was treated by percutaneous cystolithotomy method in the present study.
Case: The patient was a 3 year old boy. He had instill urinating and crying during urination for about 4 to 5 months. In the direct urinary system x-ray and ultrasound, a 2.5 cm calculus was detected in the bladder. Surgical procedure was decided. Calculus was detected in the cystoscopy. A gray branule was inserted into the bladder from suprapubic area and guide was sent inside the branule. Dilatation was performed over the guide and 14 Fr procedure canal was sent. The calculus was broken down by pneumotic lithotropsy in the procedure canal. The procedure was terminated by placing a urine catheter into the bladder. Urine catheter was removed at 3rd postoperative day. The patient is followed-up without any problem at 6th month after the procedure. 
Conclusion: Since breaking down through cystoscope and removal of the large bladder calculi is a time consuming procedure as well as may damage the urethra, preferring percutaneous cystolithotomy is advantageous because the procedure may be performed within a shorter time with a lower risk of trauma.

MESANA TAŞLARINDA SUPRAPUBİK PERKÜTAN SİSTOLİTOTOMİ

Giriş ve Amaç: Mesane taşları oldukça yaygın bir şekilde gözlenmektedir. Taşların çoğu böbrek kaynaklıdır. Bunun dışında idrar akımını engelleyen herhangi bir patolojide mesanede taş oluşumunu kolaylaştırır. Hidrasyonun iyi olmaması durumunda idrar kesesinde taş oluşumu daha kolay olmaktadır. Mesane taşları için çeşitli cerrahi yöntemler mevcuttur. Bunlar sistoskopi ile taşların kırılarak çıkarılması, açık cerrahi ve son zamanlarda kullanılan sistoskopi eşliğinde perkutan sistolitotomidir.
Biz bu çalışmamızda perkütan sistolitotomi yöntemi ile tedavi ettiğimiz bir olguyu sunmayı amaçladık.
Olgu Sunumu: Hastamız 3 yaşında erkek hasta idi. Yaklaşık 4-5 aydır damla damla idrar yapma ve idrar yaparken ağlama şikayeti mevcuttu. Hastaya yapılan direk üriner sistem grafisi ve ultrasonografide mesanede 2.5 cm taş tespit edildi. Hastaya cerrahi kararı verildi. Yapılan sistoskopide mesanede taş tespit edildi. Daha sonra mesaneye suprapubik bölgeden gri intraket girilerek içerisinden gayt gönderildi. Gayt üzerinden dilatasyon yapılarak 14 Fr çalışma kanalı gönderildi. Çalışma kanalından pnomotik litotripsi ile taş parçalanarak taşsızlık sağlandı. Mesaneye idrar sondası takılarak işleme son verildi. Ameliyat sonrası 3.gün idrar sondası çekidi. Ameliyat sonrası 6. ayında sorunsuz takip edilmektedir.
Sonuç: Çocuklarda büyük mesane taşları sistoskopla kırılarak üretradan çıkarılması hem zaman alıcı, hemde üretraya zarar verebileceği için bu tür hastalarda perkütan sistolitotomi tercih edilmesi hem daha kısa sürede,  hemde üretra travması riski daha düşük olduğu için avantajlı bir yöntemdir.

Close