6. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Video Poster - 3

THE SURGICAL MANAGEMENT OF A FOUR YEAR-OLD FEMALE WITH CONGENITAL BLADDER OUTLET OBSTRUCTION (BOO)AND FEMALE HYPOSPADİAS

Twenty day-old female baby was admitted with urinary retention, bladder distention and urethral catheterization failure. On physical examination, urethral meatus  could not be identified and the patient underwent diagnostic cystoscopy which revealed a  vaginal opening urethra on the 12 o’clock position (female hypospadias) but the bladder could not be reached due to failure on intubation of  the proximal urethra. Cutaneous vesicostomy was performed. The patient underwent  four sessions of bladder outlet dilatation during the following years but urethral urine flow could not be achieved. We performed bladder neck incision at one quadrant  by cautery through vesical cystoscopy when the patient was 4 years old and thepatient urinate through native urethra for two weeks with the vesicostomy catheter closed.  Afterward obstruction developped and bladder distention again. Six months later, we performed bladder neck incision to the BOO at four quadrants with deep incisions. Patient has urinated from her native urethra without any incontinence finding and did not use vesicostomy route until now. On uroflowmetry performed 2 months after the final surgery patients values were as follows: mean flow rate: 5.3 ml/s, maximum flow rate: 20.2 ml/s, urine volume: 102.7 ml and residual volume: 12 ml. On micturation cystourethrogram, bladder outlet and urethra appear narrow but  patient voluntarily empties her bladder completely  without residual urine. The patient has no incontinence finding during the last 6 months and urinates through her native urethra.

DOĞUMSAL MESANE ÇIKIŞ TIKANIKLIĞI VE DİŞİ HİPOSPADİASI OLAN KIZ ÇOCUĞUNUN CERRAHİ TEDAVİSİ

Yirmi günlük kız bebek, idrar yapamama, mesanede glob ve üretral kataterizasyon yapılamama şikayetleri ile başvurdu. Hastanın muayenesinde üretra ağzı görülememesi üzerine yapılan sistoskopide üretranın vajen girişinde saat 12 hizasına açıldığı görüldü (kız hipospadiyası) ancak üretra proksimaline ilerlenemediği için mesaneye girilemedi. Hastaya kutanöz vezikostomi açıldı. Daha sonraki yıllar içerisinde 4  kez mesane boynu dilatasyonu denenen hastada, üretral işeme sağlanamadı. Hastaya 4 yaşında  vezikal sistokopi ile mesane boynu insizyonu (tek kadrandan) uygulandı. Sonraki  iki hafta üretradan idrar akışı olan hastanın sonrasında globları gelişti ve kapalı tutulan vezikostomi katateri açıldı. Altı ay sonra vezikostomiden yapılan sistoskopide, mesane çıkışı darlığı 4 kadrandan bugbee elektrod ile  derin kesiler ile açıldı. Operasyon sonrası, hasta herhangi bir inkontinans bulgusu olmadan,  üretradan idrarını yaptı ve vezikostomi klempini açmaya gerek duyulmadı.  Postop 2. ayda yapılan uroflowmetride ortalama akış hızı; 5.3 ml/s, maksimum akış hızı; 20.2 ml/s,  işemehacmi; 102,7 ml, rezüdyel idrar 12 ml ölçüldü. Kontrastlı işeme görüntülerinde  mesane boynu ve üretra kalibrasyonu  ince görülmekle birlikte idrarın tamamını istemli olarak boşalttığı görüldü. Hasta son altı aydır tamamen üretral işemekte ve herhangi bir inkontinans bulgusu olmadan izlenmektedir.

Close