6. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Video Poster - 9

THE LAPAROSCOPIC NEUROBLASTOMA EXCISION

Aim: In this video, we want to present our experiences with laparoscopic neuroblastoma excision in two patients.

Cases: Seven and 8 month-old-female and male infants were presented with left adrenal solid tumors (33x28x28 mm and 33x30x26 mm, retrospectively). Female patient’s tumor was detected in her intrauterine life with ultrasonography. The size of tumor increased about 5 mm in her control ultrasonography.

Technique: The patient is placed a lateral decubitus position about 30-45˚ and three 5 mm throcar were used for the procedures. At the beginning, the left colon is mobilized and retroperitoneal space, between the spleen and kidney, bluntly dissected. Dissection of the retroperitoneal space reveals the left adrenal gland and tumor. Mobilization of the adrenal gland and tumor and control of the blood supply is accomplished using Ligasure (Covidien©).  After the adrenal gland and the tumor is completely freed from surrounding tissues. The umbilical port is changed to the 10 mm port for insertion of retrieval endosurgical bag. The tumor is placed into the handmade bag and extracted from the abdominal cavity through the umbilical port.

Results:  Operation times are 30 and 45 minutes, retrospectively. Early postoperative periods were uneventful. The patients were discharged from the hospital 3th postoperative day. Pathological and biological evaluations showed that one of tumor unfavorable and other one favorable histology of neuroblastoma. Lymph nodes samplings were reactive. Chemotherapy programs still continue in Pediatric Oncology Department.

Conclusions: We considered that the laparoscopic approach for the selected neuroblastoma in pediatric patients to be feasible, safe and effective procedures.

LAPAROSKOPİK NÖROBLASTOM EKSİZYONU

Amaç: Bu video sunumunda, iki hastada yapılan laparoskopik nöroblastom eksizyonu işlemini sunmak istiyoruz.

Olgular: Yedi aylık kız ve 8 aylık erkek hasta; sol adrenal solid tümör (33x28x28 mm ve 33x30x26 mm) nedeni ile başvurdu. Kız hastanın kitlesi intrauterin dönemde ultrasonografi (USG) ile tespit edilmiş, kitlenin büyüklüğü USG kontrolünde 5 mm kadar artmıştı.

Yöntem: Hasta, ameliyat masasına 30-45˚ lateral dekübitüs pozisyonunda yatırıldı. İşlem için 3 adet 5 mm’lik trokar kullanıldı. İlk olarak sol kolon mobilize edildi. Dalak ve böbrek arasından retroperitoneal bölgeye girildi. Dikkatli bir diseksiyonla sol adrenal bez ve kitle ortaya çıkarıldı. Adrenal bez ve tümörün mobilizasyonu ve kanamanın kontrolü sırasında Ligasure (Covidien©) kullanıldı. Adrenal bez ve tümörün etraf dokulardan tamamen serbestleştirilmesinin ardından göbek portu 10 mm’lik trokar ile değiştirildi. Tümör el yapımı kese içerisine yerleştirilip, umblikal porttan dışarı alındı.

Bulgular: Operasyon süresi 30 ve 45 dakika idi. Erken postoperatif dönemde herhangi bir komplikasyon gelişmedi. Hastalar postoperatif 3. günde taburcu edildiler. Histopatolojik incelemede; kitlenin birisi iyi histolojik (favorable histology) diğeri ise kötü histolojik (unfavorable histology) tip olarak rapor edildi.  Lenf nodları ise reaktif olarak geldi.  Hastaların tedavi ve kontrolleri Pediatrik Onkoloji Servisinde devam etmektedir.

Sonuçlar:  Seçilmiş nöroblastomlu hastaların tedavisinde laparoskopik işlem, uygulanabilir, güvenli ve etkili bir yöntemdir.

Close