6. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Video Poster - 20

LAPAROSCOPIC RADICAL NEPHRECTOMY IN A RENAL CELL CARCINOMA

Aim: In this video, we want to present a laparoscopic radical nephrectomy for renal cell carcinoma.

Case: A 14 year-old girl, while she has been investigating for her overweight, a tumor was detected in her left kidney with ultrasonography. A magnetic resonance imaging (MRI) was performed to show the tumor with the left kidney. It showed that a 59x51x73 mm tumor with a cystic component spreads to the renal hilum in lower pole of the left kidney.  It was seem to be renal cell carcinoma (RCC) radiologically. The computerized tomography showed that there were no metastasis in thorax and skeletal system.

Technique: The patient is placed a lateral decubitus position about 30-45˚. A 10 mm camera and two 5 mm working ports are used for the procedures. At the beginning, the left colon is mobilized and mobilization of the kidney and tumor and control of the blood supply is accomplished using Ligasure (Covidien©). Following the kidney and tumor is completely freed from surrounding tissues its vessels and ureter were ligated with 2/0 silk and cut it out with Ligasure. The umbilical port is changed to the 15 mm port for insertion of retrieval endosurgical bag. The tumor is placed into the bag and extracted from the abdominal cavity through the umbilical port.

 

Results:  Operation times were about 45 minutes and there were no complications. Early postoperative periods were uneventful. The patients were discharged from the hospital 3th postoperative day. Pathological and biological evaluations showed that it is RCC. Lymph nodes samplings were reactive.

 

Conclusions: In the selected cases, the laparoscopic procedure for the treatment of renal cell carcinoma is feasible, safe and cosmetically perfect.

RENAL HÜCRELİ KARSİNOMDA LAPAROSKOPİK RADİKAL NEFREKTOMİ

Amaç: Bu video sunumunda, renal hücreli karsinomda (RCC) laparoskopik radikal nefrektomi işlemini sunmak istiyoruz.

 

Olgu:  Ondört yaşında kız hastanın, aşırı kilo için tetkik yapılırken, sol böbreğinde kitle olduğu tespit edilmiş. Ultrasonografi (USG) ve manyetik rezonans görüntülemede (MRI): Sol böbrek alt polden kaynaklanmış, kistik komponenti olan ve böbreğin hilusuna uzanım gösteren 59x51x73 mm ölçülerinde kitle saptandı. Tümörün radyolojik görüntüsü RCC ile uyumlu bulundu. Toraks ve kemik tomografilerinde (BT) metastaz tespit edilmedi.

 

Teknik: Hasta, ameliyat masasına 30-45˚ lateral dekübitüs pozisyonunda yatırıldı. İşlem için bir adet 10 mm (kamera portu), iki adet 5 mm’lik çalışma portu kullanıldı. İlk olarak sol kolon mobilize edildi. Böbrek ve tümörün mobilizasyonu ve kanamanın kontrolü sırasında Ligasure (Covidien©) kullanıldı. Böbrek damarları ve üreter 2/0 ipek ile bağlandı ve Ligasure ile kesildi. Göbek portu 15 mm’lik trokar ile değiştirildi. Böbrek ve tümör kese içerisine yerleştirilip, umblikal porttan, parçalanarak dışarı çıkarıldı.

Bulgular:  Ameliyat süresi yaklaşık 45 dakika, hastanın hastanede kalış süresi 3 gün idi. Histopatolojik inceleme sonucu RCC olarak rapor edildi.  Hasta halen Çocuk Onkoloji tarafından takip edilmektedir.

 

Sonuçlar: Laparoskopik yaklaşım; uygun vakalarda,  RCC’li hastalarda uygulanabilir, güvenli,  kozmetik açıdan mükemmel bir işlemdir. 

Close