6. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Video Poster - 10

TRANSUMBILICAL SCARLESS SURGERY WITH THORACIC TROCAR TECHNIQUE FOR GIANT ISOLATED RENAL CYST HYDATID (VIDEO PRESENTATION)

A six-year-old girl was admitted with left upper quadrant mass. Radiological investigation showed left lower pole isolated renal giant hydatid cyst. Cystectomy was successfully performed with Transumbilical Scarless Surgery (TUSS) with Thoracic Trocar Technique (TTT). The aim of the video presentation is to show the feasibility of scarless laparoscopic minimal invasive surgery in the isolated renal cyst hydatid excision by representing the surgical techniques of this case.

DEV İZOLE BÖBREK KİST HİDATİĞİNDE TORASİK TROKAR TEKNİĞİ İLE TRANSUMBİLİKAL İZSİZ CERRAHİ (VİDEO SUNUMU)

Altı yaşında kız hasta sol üst kadranda şişlik nedeni ile getirildi. Radyolojik tetkiklerinde sol böbrek alt polde dev kist hidatik (13,5 cm) saptandı. Kist torasik trokar tekniği kullanılarak transumbilikal izsiz cerrahi ile başarılı bir şekilde çıkarıldı. Bu video sunumunun amacı bu olgudaki cerrahi teknik detayları göstererek uygun olgularda izole böbrek kist hidatiğinin laparoskopik minimal invaziv cerrahi teknik ile izsiz uygulanabilir olduğunu göstermektir.

Close