6. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Video Presentation - 2

ONEN CATHETER PLACEMENT IN CHILDREN UNDERGO PYELOPLASTY: VIDEO PRESENTATION

A Önen
Dicle University Medical Faculty Department of Pediatric Surgery Section of Pediatric Urology, Diyarbakır

A 3 Fr Onen catheter has been placed in a 3-weeks-old child who underwent pyeloplasty for severe UPJ type hydronephrosis.

The rigide tip of a guidewire was inserted percutaneously into the renal pelvis from skin via an access needle. Then the tip of a 3 Fr Onen catheter was inserted into renal pelvis over the guidewire. At the end of the pyeloplasty anastomosis, the distal J-type tip of the Onen catheter was placed into the bladder over the soft tip of the guidewire. Then the outside part of the catheter was fixed to the skin using a 3/0 silk suture and placed under the dressing of incision.

Onen catheter was removed with no need of a second anesthesia in outpatient clinic at postoperative 3 weeks after proving significant decrease of hydronehprosis on ultrasound. At the last follow up, the patient is free of symptom with significant decrease in hydronephrosis.

In conclusion, Onen catheter is safe, easy to perform and successful in children undergo pyeloplasty. Not only Onen catheter prevents the need of a second anesthesia that require when using JJ-stent but also it decrease morbidity rate by promising to carry the urine from the kidney to bladder safely. 

PYELOPLASTİDE ÖNEN KATETERİ YERLEŞTİRME: VİDEO SUNUMU

A Önen
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerahisi AD Çocuk Ürolojisi BD, Diyarbakır

Üç haftalık bir bebekte mini flank insizyon ile yapılan pyeloplasti operasyonu esnasında 3 Fr Önen kateteri yerleştirildi.

Önce giriş iğnesi ile deriden böbrek lojuna klavuz telin sert ucu gönderilip üzerinden 3 Fr Önen kateteri gönderildi. Daha sonra, yine giriş iğnesi ve rightangle yardımıyla klavuz telin sert ucu böbrek parankiminden perkütan olarak renal pelvise gönderilip üzerinden Önen kateteri geçirildi. Pyeloplasti anastomozunun sonuna doğru renal pelvisteki kateterin J-şeklindeki distal ucu klavuz telin yumuşak baş kısmı üzerinden mesaneye gönderildi. Daha sonra, deri giriş yerinden kateter cilde tespit edilip dış ucu kapatılarak pansuman içine alındı.

Pyeloplastiden 3 hafta sonraki USG’de hidronefrozda belirgin azalma saptanması üzerine poliklinik şartlarında ve ikinci anestezi ihtiyacı duyulmadan Önen kateteri çekildi. Şuanda postoperative 3.ayında olan hastanın hidronefrozunda belirgin azalma mevcut ve şikayeti yok.

Sonuç olarak, pyeloplasti uygulanan çocuklarda Önen kateterinin güvenle, kolaylıkla ve yüksek başarı ile uygulanabileceğini düşünmekteyiz. Özellikle ikinci anestezi ihtiyacını ortadan kaldırması ve böbrekteki idrarı güvenle mesaneye aktararak morbidite riskini azaltması mevcut diğer kateterlerden üstün kılan en önemli avantajlarıdır.  

Close