6. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Poster - 30

Bilateral scrotal polyorchidism: A rare condition

U Şenel, Hİ Tanrıverdi
Gaziosmanpasa University, School of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Tokat, Turkey

Bilateral scrotal polyorchidism: A rare condition

 

Introduction: Polyorchidism is a condition which there are more than three testeses and it is rare. The accessory testeses are usually undescend or ectopic. The cases with bilateral and scrotal polyorchidism are fairly rare.

Case report: The twenty six days old male patient were referred to our clinic for scrotal swelling. The bilateral hydrocele and also mass were determined at scrotum. Bilateral hydrocele and bilateral two testeses (Totaly four testeses; at right 10x8 mm, 7x5 mm; at left 10x8 mm, 6x6 mm) were determined on US examination. There were one collective epididime at right hemiscrotum, also one collective epididime at left hemiscrotum. The treatment is going to be planned after magnetic resonance imaging.

Conclusion: Treatment of polyorchidism must be planned for desease type and patient age. The malignancy rate is 4-5% so the patients whos testeses weren’t excised must be followed closely.

Nadir bir durum: Bilateral skrotal poliorşidizm

U Şenel, Hİ Tanrıverdi
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Tokat

Giriş: İkiden fazla testisin olması poliorşidizm olarak adlandırılır ve nadir görülür. Aksesuar testisler genellikle inmemiştir ya da ektopik yerleşimlidirler. Bilateral ve skrotal yerleşimli poliorşidizmin olduğu olgular ise literatürde oldukça azdır.

Olgu sunumu: Yirmialtı günlük erkek hasta bilateral skrotal şişlik nedeniyle kliniğimize başvurdu. Fizik muayenesinde bilateral hidroselle birlikte kitle saptanan olgunun skrotal ultrasonografisinde bilateral hidroselin dışında sağ hemiskrotumda 10x8 mm ve 7x5 mm boyutlarında iki adet, sol hemiskrotumda ise 10x8 mm ve 6x6 mm boyutlarında iki adet, toplam dört adet testis görüldü. Sağ ve sol hemiskrotumlardaki ikişer testisin de ortak tek bir epididimleri olduğu saptandı. Takibe alınan olguya manyetik rezonans görüntüleme sonrası tedavisinin planlanmasına karar verildi.

Sonuç: Poliorşidizmin tedavisi, hastalığın tipine ve hastanın yaşına göre planlanmalıdır. Malignite gelişme riski %4-5 civarındadır. Bu nedenle testisleri yerinde bırakılan olgular yakından takip edilmelidirler.

Close