6. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Nursing Presentation - 2

SİSTOSKOPİ

Z Eryıldız, A Doğan, H Aydın
Ankara University School of Medicine Cebeci Hospital

SİSTOSKOPİ

Z Eryıldız, A Doğan, H Aydın
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi

Üriner sistem hastalıkları ve bazı tedavi uygulamaları antik çağlara dayanmaktadır.  Hung H. Young 1912’de posterior üretral valvi olan bir hastanın dilate olan üreterini rijid sistoskopla   görüntüleyen  ilk kişidir.

Sistoskopi; sistoskop, fiberoptik ışı kaynağı ,kamera ve su drenajı sistemi kullanılarak üretra ve mesane içinin direkt olarak değerlendirilmesi işlemidir. Mesane ve üretranın direkt olarak incelenmesi  belirgin bir hastalığın veya anormalliğin görüntülenmesini sağlar .Hastalar açısından sistoskopi;uygun tanıyı  koymak ve doğru tedeviyi uygulayarak gereksiz bir ameliyattan uzak tutma yoludur.

Sistoskopi genel,lokal ,spinal anestezi alternatifleri ,uygun ekipmanlarla kısa sürede uygulanabilen ,komplikasyon oranı düşük ,hastanın kısa sürede taburcu olabildiği bir girişimdir.

Sistoskopi mesane içi patolojilerde tanı konmasında altın standart bir yöntemdir.Endoskopik tedavileri mümkün kılar.Sistoskopi ürojinin olmazsa olmaz tanı ve tedavi yönteminin başında gelir.

Close