6. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Video Poster - 24

FUNCTIONING ADRENOCORTICAL ONCOCYTOMA IN A 5-YEAR-OLD GIRL

U Koltuksuz*, S Yılmaz**, B Özcan**, N Yalçın***
* Pamukkale University Faculty of Medicine Department of Pediatric Surgery, Denizli
**Pamukkale University Medical Faculty Department of Pediatric Endocrinology
***Pamukkale University Faculty of Medicine Department of Pathology

Adrenocortical oncocytomas are rarely encountered, occur almost exclusively in adults, and are mostly nonfunctional. Here, we report a case of functioning adrenocortical oncocytic tumor located in the right adrenal gland in a 5-year-old girl who presented with significant androgenic pubic hair growth and elevation of the Dehydroepiandrosterone Sulfate (DHEA-S) level. Abdominal MRI revealed a 29x21x25 mm isointense solid mass lesion in the right adrenal gland and the patient underwent laparoscopic right adrenalectomy. The first day after surgery DHEA-S decreased to normal level. Pathologic examination revealed adrenocortical oncocytoma. 

BEŞ YAŞINDAKİ BİR KIZ ÇOCUĞUNDA HORMON-AKTİF ADRENOKORTİKAL ONKOSİTOMA

U Koltuksuz*, S Yılmaz**, B Özcan**, N Yalçın***
*Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD, Denizli
**Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Endokrinoloji BD
***Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji AD

Adrenokortikal onkositoma çoğunlukla erişkinlerde görülen ve genellikle işlevsiz olan oldukça nadir bir tümördür. Pubik kıllanma ile gelen beş yaşındaki bir kız çocuğunda Dehydroepiandrosterone Sulfate (DHEA-S) seviyesinde yükselme ve abdominal MR’da 29x21x25 mm boyutlarında izointens solid kitle bulunmuştur. Laparoskopik sağ adrenalektomi uygulanan hastanın DHEA-S seviyesi ameliyattan sonraki ilk gün normal seviyeye düşmüştür. Kitlenin patolojisi adrenokortikal onkositom olarak rapor edilmiştir. 

Close