6. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Oral Presentation - 13

A SIMPLE METHOD OF USG GUIDED NEPHROSTOMY ON CHILDREN UNDER 1 YEAR OLD: 4-14 TECHNIQUE

A Baş*, Ş Emre**, C Samancı*, O Uzunlu**, M Cantasdemir*, H Emir**, F Numan*
*Istanbul University Cerrahpasa Medical Faculty, Department of Radiology
**Istanbul University Cerrahpasa Medical Faculty Department of Pediatric Surgery Division of Pediatric Urology

Aim:

 

Classical percutaneous drainage catheters yields difficulties on children under the age of 1, during insertion and care period related to their size and rigidity. We have been performing percutaneous nephrostomy (PCN) by a special technique defined as ‘4-14’ since 2004. The aim of this study is to present our experiences about ultrasonography guided PCN by 4-14 technique under 1 year of age.

 

Patients and Method:

 

The medical records of children under 1 year of age who underwent PCN by 4-14 technique were analyzed retrospectively. The procedure was performed at the  Department of Interventional Radiology. Local anesthesia was performed in all, and sedation if it was required. 14 Gauge IV cannula was inserted as a entrance for percutaneous nephrostomy under ultrasonography guidance. The needle was removed and 4 FR feeding tube was positioned in the pelvis via sheet of cannula. At last cannula was withdrawn from the skin leaving the 4 FR tube as a nephrostomy. 

 

Findings:

A total number of 30 PCN was performed in 22 patients (Male:18, female:4) on 27 kidneys. The mean age was 11 days (r: 5-300 days). The indications were obstruction at ureteropelvic junction (10 patients, 11 units) and ureterovesical junction (12 patients, 16 units). Vesicoureteral reflux was associated in 3 patients and posterior urethral valv in 1. Mean duration of nephrostomy was 75 days (r: 10-188 days). Spontaneous dislodge occurred in 3 patients and rePCN was performed uneventfully. Variable hematuria disappeared on the following day and transfusion was not indicated.

 

Conclusions:

PCN with “4-14” technique is an easy to apply, cheap, minimally invasive and safe method on children under 1-age. The method barely needs additional material and equipments and is feasible in emergency state. Additionally, no need of fluoroscopy is of advantage for small children. Reinsertion is easy and safe in spontaneous dislodge.

 

1 YAŞ ALTI ÇOCUKLARDA ULTRASON EŞLİĞİNDE PERKÜTAN NEFROSTOMİ İÇİN KOLAY BİR YÖNTEM: 4-14 TEKNİĞİ

A Baş*, Ş Emre**, C Samancı*, O Uzunlu**, M Cantasdemir*, H Emir**, F Numan*
*İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Radyoloji AD
**İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı

Amaç:

Piyasadaki nefrostomi kateteri boyut ve sertliklerinin özellikle 1 yaş alti bebeklerde hem takilma sirasinda hem de sonraki bakimda zorluklara neden olabilmektedir.  Kliniğizde “4\14” olarak adlandirdiğimiz yöntemi kullanmaktayiz. Bu çalişmada “4\14” perkütan nefrostomi takilma yöntemi tanimlanarak 1 yaş alti çocuklardaki klinik uygulama sonuçlarinin sunulmasi amaçlanmiştir.

 

Olgular ve Yöntem:

Üriner sistem obstrüksiyonu nedeniyle perkütan nefrostomi endikasyonu konulan 1 yaş altı olgulara Girişimsel Radyoloji Bilim Dalı'nca gerekli olgularda  sedasyon altında Ultrasonografi eşliğinde kılavuz tel ya da ek bir ekipman kullanılmadan 14 Gauge IV kanul içinden ilerletilen 4 fr feeding tüp, perkütan nefrostomi kateteri olarak takıldı. Bu şekilde PCN yapılan olguların kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Bu yöntem acil koşullarda 2004'den beri uygulanmaktadır. Bu çalışmada 2009-2014 yılları arasında 4-14 PCN yapılan hastaların verileri değerlendirildi. Olguların yaş, cinsiyet, tanı, girişim sayıları, ortalama kateter kalma süreleri ve komplikasyonlar sunuldu.

Bulgular:

Toplam 22 olguda ( E: 18, kız: 4) 27 böbreğe 4\14 yöntemi ile 30 tane PCN yapıldı. Ortalama kateter takılma yaşı: 11 gün (5-300 gün) idi.  Nefrostomi endikasyonu 10 olguda (11 sistemde) UPJ darlığı iken 12 olguda  (16 sistemde) UVJ darlığı idi. 3 olguda ek olarak VUR, 1 olguda PUV vardı. Ortalama kateter bırakılma süresi 75 gün (10-188 gün) idi. Üç olguda kateterin kendiliğinden çıkması nedeniyle yeniden aynı girişim uygulandı. Olgularda aynı gün içinde kaybolan hematüri görüldü ve hiçbirinde transfüzyon ihtiyacı olmadı.

 

Sonuç:

BİR yaş altı çocuklarda "4\14" tekniği ile PCN yapılması kolay, ucuz ve güvenli bir yöntemdir. Düşük malzeme ve ekipman ihtiyacı acil durumlar için yöntemi kullanışlı hale getirmektedir. İşlemin US eşliğinde yapılması ve Fluoroskopi ihtiyacı olmaması küçük çocuklar için avantajlıdır. Kateterin kendiliğinden çıkması durumunda tekrarlanması kolay ve güvenlidir.

Close