6. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Nursing Presentation - 3

Megaureter

H Aydın, Z Eryıldız, A Doğan
Ankara University, School of Medicine, Department of Pediatric Surgery

In childhood, normal ureteral diameter is  lower than 5 mm, and ureters wider than 7 mm are considering megaureters. Megaureter is classified to four groups:refluxing, obstructed, both refluxing and obstructed,unobstructed and not refluxing.Groups are divided to two subgroups primary and secondary. This classification system is used for choising the treatment option. Most newborn megaureters are unobstructed and not refluxing and they will resolve spontaneously without leading to renal impairment. Today,therapeutic recommendations for obstructed and refluxing megaureters are well established. Refluxing megaureters are treating through the treatment principles of vesicoureteral reflux. Because obstructions of the urinary system are resulting in loss of renal function, it is important to evaluate whether megaureter is obstructed or not. Obstructed megaureters should be treated with surgical reconstruction.

Keywords: Treatment, ureter, vesico-ureteral reflux

Megaüreter

H Aydın, Z Eryıldız, A Doğan
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Çocuklarda üreter çapı genellikle 5 mm nin altında olup, 7 mm den büyük çapta olan üreterler megaüreter olarak kabul edilmektedir. Megaüreter; dört grupta incelenir: reflüksif, obstrüktif, reflüksif ve obstrüktif, non-reflüksif ve non-obstrüktif. Her grup kendi arasında primer ve sekonder olarak  ikiye ayrılmaktadır. Bu sınıflama,tedavi planını belirlemede önemlidir. Yenidoğan megaüreterlerinin çoğunda non-obstrüktif non-reflüksif tip görülmektedir. Bu dönemde saptanan megaüreterler renal hasara yol açmaz kendiliğinden iyileşmektedir. Günümüzde obstrüktif veya reflüksif megaüreterlere tedavi yaklaşımı oldukça iyi belirlenmiştir. Reflülü megaüreterler vezikoüreteral reflüdeki prensipler doğrultusunda tedavi edilmektedir. Üriner sistemdeki obstrüktif patolojiler ise renal fonksiyon kaybına yol açtığından megaüreterlerin obstrüktif kompenentinin olup olmadığını saptamak önemlidir. Obstrüktif megaüreterler cerrahi rekonstrüksiyon ile tedavi edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Tedavi, üreter, vezikoüreteral reflü

Close