11. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Poster - 12

Thoracic wall buckshot wound leading to nephrectomy: a case report

VS Erikci, A Nallı, B Karbuzoğlu, M Üstün, G Köylüoğlu
University Of Medical Sciences, Tepecik Training and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery

INTRODUCTION

Penetrating chest trauma in children is rare. Rapid and regular diagnosis and surgical treatment are important. In this study, a 14-year-old girl who was diagnosed with massive hematuria, left hemothorax, shock, and left dysfunctional kidney as a result of a gunshot wound to the chest wall while playing and underwent emergency nephrectomy is presented.

CASE REPORT

In the physical examination of a 14-year-old girl who was brought to the emergency room with hypovolemic shock, it was observed that a tissue defect was located in the lateral wall of the chest in the lumbar region due to a high-velocity gunshot wound, and there were multiple injuries in the 6th and 7th ribs. It was observed that the left kidney was non-functioning from a single dose of intravenous urography, and the left kidney was found to be fragmented and non-functioning on computerised tomography, and there was hemothorax on the left side. Emergent laparotomy was performed and a growing pulsatile retroperitoneal hematoma and renal pedicle injury necessitating left nephrectomy were detected. The tissue defect in the thoracic wall at the gunshot entry site was primarily repaired, buried pellets that could be detected were removed,and a closed underwater drainage system was performed with left tube thoracostomy.

COMMENT

In this study, it is aimed to emphasize the characteristics of penetrating chest wall traumas in children due to gunshots. Penetrating chest trauma due to high-velocity gunshot wounds can create difficulties for clinicians and may lead to various unpredictable pathological findings, as our case with thoracic wall trauma due to buckshot wound necessitated left nephrectomy. Clinicians should have a high index of suspicion of different system pathologies, especially in patients with buckshot wounds.

Nefrektomi ile sonuçlanan toraks duvarı ateşli silah yaralanması: olgu sunumu

VS Erikci, A Nallı, B Karbuzoğlu, M Üstün, G Köylüoğlu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği

GİRİŞ

Çocuklarda penetran göğüs travması nadirdir. Bu olgularda hızlı ve düzenli tanı ve cerrahi tedavi önemlidir. Bu çalışmada kardeşi ile oynarken göğüs duvarında ateşli silah yaralanması sonucu masif hematuri, sol hemotoraks, şok ve sol afonksiyone böbrek tespit edilen ve acil nefrektomi uygulanan 14 yaşındaki kız çocuğu sunulmaktadır.

OLGU SUNUMU

14 yaşında hipovolemik şok tablosunda acil servise getirilen kız hastanın yapılan fizik bakısında yüksek hızlı ateşli silah yaralanmasına bağlı olarak lomber bölge göğüs lateral duvarında doku defektinin meydana geldiği, 6 ile 7 kostalarda multipl zedelenmelerin olduğu görüldü. Olguya yapılan tek doz intravenöz ürografide sol böbreğin afonksiyone olduğu, bilgisayarlı tomografide sol böbreğin fragmente olarak afonksiyone olduğu, solda hemotoraks bulunduğu izlendi. Acil laparatomide büyüyen pulsatil retroperitoneal hematom ve renal pedikül incinmesi saptanarak sol nefrektomi uygulandı. Sonrasında ateşli silah giriş yerindeki toraks duvarında doku defekti primer olarak onarılarak sol tüp torakostomi ile kapalı sualtı drenajı uygulandı. Yara yerinde saptanabilen gömülü halde bulunan saçma taneleri çıkarıldı.

YORUM

Bu çalışmada çocuklardaki penetran göğüs duvarı travmalarının özelliklerinin vurgulanması amaçlanmıştır. Yüksek hızlı ateşli silah yaralanmalarına bağlı penetran göğüs travmaları bu olgularla ilgilenen klinisyenler için zorluk yaratabilmektedir ve öngörülemeyen değişik patolojik bulgulara yol açabilmektedir. Olgumuzda da toraks ve üriner sisteme etkilerinin gözlendiği, sol nefrektomi yapılmasını gerektiren saçma tanelerinin neden olduğu ateşli silah yaralanmasının önceden kestirilemeyecek sonuçlara yol açabileceği vurgulanmak istenmiştir. Böyle travma ile gelen olgular ile ilgilenen klinisyenler travmanın değişik patolojilere yol açabileceğini akılda tutmalıldır.

Close