11. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Oral Presentation - 12

A case of spinal ependymoma presenting with globe vesicale

D Yayla, G Demirtaş, S Tağcı, B Karabulut, HT Tiryaki
Ankara City Hospital, Children Hospital, Department of Pediatric Urology, Bilkent, Ankara

A case of spinal ependymoma presenting with globe vesicale

Introduction

Spinal ependymomas are rare glial neoplasms. Its incidence is very low in pediatric patients.

Case

A 5-year-old patient with globe vesicale for a week was referred to our clinic. On examination, there was no loss of strength in his extremities. In the abdominal ultrasound, the urinary system was normal and the rectum diameter was measured as 4.4 cm. Lumbosacral spinal MRI was performed for the sudden onset of globe vesicale. A mass with solid and cystic areas that caused expansion in the cord from C4 to L2 was encountered. After biopsy, the patient with ependymoma was considered inoperative, radiotherapy and chemotherapy were applied. There has been no increase in mass sizes for 9 months.

Conclusion

It should be kept in mind that a child patient presenting with globe vesicale may have a spinal tumor.

Glob vezikale ile başvuran spinal epandimoma olgusu

D Yayla, G Demirtaş, S Tağcı, B Karabulut, HT Tiryaki
Ankara Şehir Hastanesi, Çocuk Hastanesi, Çocuk Üroloji Kliniği, Bilkent, Ankara

Giriş

Spinal epandimom nadir görülen glial neoplazmlardır. İnsidansı çocuk hastalarda çok düşüktür.

Olgu

5 yaşında bir haftadır glob vezikalesi olan olgu kliniğimize refere edildi. Yapılan muayenesinde extremitelerinde güç kaybı yoktu. Batın ultrasonunda üriner sistem normal, rektum çapı 4.4 cm olarak ölçüldü. Aniden gelişen glob vezikalesi için lumbosakral spinal MR çekildi. C4 den L2’e kadar kordda expansiyona yol açan solid ve kistik alanları olan kitleyle karşılaşıldı. Biyopsi sonrasında epandimoma çıkan olgu inoperative kabul edilip radyoterapi ve kemoterapi uygulandı. 9 aydır kitle boyutlarında artış bulunmamaktadır.

Sonuç

Glob vezikale ile gelen çocuk hastada spinal tümör olabileceği akıldan çıkarılmamalıdır.

Close