Temelden Kliniğe İnmemiş Testis Sempozyumu

10-11 Mart 2023, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
The abstracts have not yet been published. When the abstracts are published, you can review them here.
You can submit a new abstract by 20/02/2023 23:59. Please login first to submit the abstract.

Sayın Meslektaşlarımız,

Kahramanmaraş’ta bahara beraber merhaba demek ve inmemiş testisi her yönüyle konuşmak için toplantımıza davet ediyoruz.

Toplantımız PEDURO desteğiyle Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi AD tarafından düzenlenmektedir.

İnmemiş testisi her yönüyle konuşmayı planladığımız toplantımızı sizden gelen videolarla da zenginleştirmeyi amaçlıyoruz.

İnmemiş testis cerrahisi en sık yaptığımız cerrahilerden biri olmakla birlikte detaylar farkı yaratır. Bu sebeple hem açık hem laparoskopik cerrahide tartışmak istediğiniz, farklı yaptığınız ya da yapılabileceğini düşündüğünüz her noktayı ve ilginç olgularınızı video bildiriyle bizimle paylaşmanızı rica ediyoruz. Video bildiriler bilimsel kurul değerlendirmesi sonrası toplantımızın "Nasıl ve niye yapıyorum?" oturumlarında sözlü bildiri olarak sunulacak; dernel sitesi ve bildirim.org üzerinden çevrimiçi olarak yayınlanacaktır.

Toplantımız asistan ve çocuk ürolojisi yan dal asistanlarına ücretsiz olup, uygun fiyatlı konaklama seçenekleri konusunda ev sahiplerimizin yoğun çabası sürmektedir.

Congress Contact Information

Congress Secretariat

Düzenleme Kurulu
Ahmet Gökhan Güler
Ali Erdal Karakaya
 
Bilimsel Kurul
Ali Tekin
Sibel Tiryaki
Murat Uçar

 

Organization Secretariat