Temelden Kliniğe İnmemiş Testis Sempozyumu

10-11 Mart 2023, Uludağ Üniversitesi, Bursa

Sayın Meslektaşlarımız,

PEDURO yönetim kurulu ve eğitim kurulu olarak 10-11 Mart 2023 tarihlerinde Kahramanmaraş’ta bir ‘Temelden Kliniğe İnmemiş Testis Sempozyumu’
planlamış ve duyurusunu sizlerle paylaşmış idik. Ancak hepimizi derinden üzen deprem felaketleri nedeni ile toplantımızı gerçekleştirememiştik. Halen
yaralarımızı sarmaya çalıştığımız bu günlerde bu toplantı ile ilgili yeni gelişmeleri sizlerle paylaşmak istiyorum.

Toplantımız 1-2 Eylül 2023 tarihlerinde, PEDURO ve Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı ev
sahipliğinde gerçekleştirilecektir. TTB tarafından kredilendirilmiştir.

Görükle Kampüsümüzde yer alan, Prof Dr Mete Cengiz Kongre Merkezi, Özel Harekat Polis Memuru İlyas Kaygusuz Salonu’ nda tüm konuklarımız ile birlikte bu toplantıyı yapmayı umuyoruz.

İnmemiş testisi her yönüyle konuşmak için sizleri toplantımıza davet ediyoruz. Bu toplantımızı sizden gelen videolarla da zenginleştirmeyi amaçlıyoruz.

İnmemiş testis cerrahisi en sık yaptığımız cerrahilerden biri olmakla birlikte detaylar farkı yaratır. Bu sebeple hem açık hem laparoskopik cerrahide tartışmak istediğiniz, farklı yaptığınız ya da yapılabileceğini düşündüğünüz her noktayı ve ilginç olgularınızı video bildiriyle bizimle paylaşmanızı rica ediyoruz. Video bildiriler bilimsel kurul değerlendirilmesi sonrası toplantımızın “Nasıl ve niye yapıyorum?” oturumlarında sözlü bildiri olarak sunulacak; dernek sitesi ve bildirim.org’da çevrimiçi olarak yayınlanacaktır.

Toplantımız deprem bölgesinden katılacak meslektaşlarımıza, asistan ve çocuk ürolojisi yan dal asistanlarına ücretsiz olup, uygun fiyatlı konaklama seçenekleri konusunda ev sahiplerimizin yoğun çabası sürmektedir.

Congress Contact Information

Congress Secretariat

Düzenleme Kurulu
Nizamettin Kılıç (Başkan)
Sibel Tiryaki (Sekreter)
Ayşegül Akbulut
 
Bilimsel Kurul
Ali Tekin
Ahsen Karagözlü Akgül
Murat Uçar

 

Organization Secretariat