ÖHDER I. ULUSLARARASI
IV. ULUSAL BİREYSEL GELİŞİM GÜNLERİ KONGRESİ

13-16 Nisan 2017, E.Ü. MÖTBE Kültür Merkezi

BİLDİRİ GÖNDERİM KURALLARI

Önemli Bilgilendirme: Bildiri değerlendirme sonuçları 7 Nisan Cuma günü duyurulacaktır.

Düzenleme Kurulu, çalışma yapan akademisyen, hemşire ve tüm öğrencileri kongreye bildiri göndermeye davet etmektedir. Tüm bildiriler sadece internet yoluyla kongre web sitesi (http://bgg.ohder.org.tr/) üzerinden kabul edilecek olup, bildiri gönderimi için sistemimiz 13/02/2017-30/03/2017 tarihleri arasında hizmet verecektir. Bildiri kaydı için süre uzatma taleplerini kabul edemeyeceğimizi şimdiden üzülerek bildiririz.

Aşağıda belirtilen kurallara uygun olmayan bildiriler sisteme kayıt edilmiş olsa dahi değerlendirme sürecine kabul edilmeyeceklerdir. Bu nedenle lütfen tüm koşulları ayrıntılı olarak inceleyerek sormak istediğiniz detaylarla ilgili bizimle iletişime geçmekten çekinmeyiniz.

GENEL İLKELER

 • Bildirilerinizi online olarak http://bgg.ohder.org.tr/ sitesinden gönderebilirsiniz. Elektronik posta, faks ya da diğer herhangi bir yolla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.
 • Sisteme bildiri yükleyebilmek için kayıt olmanız gerekmektedir. Lütfen kayıt ve şifrenize ilişkin bilgileri muhafaza ediniz. Hazırlanacak bildirilerin kongre temasına bağımlı olması beklenmemektedir.
 • Kongre kayıtları tek isme yapıldığı için, bildirideki diğer isimleri kapsamamaktadır. Bildiri ekiplerinde yer alan tüm araştırmacıların kongreye kayıt olmasına gerekli değildir. Yalnızca kongre kaydını tamamlamış katılımcılarımızın sisteme yüklediği bildiriler değerlendirmeye alınacaktır. Bu nedenle bildirinizi sisteme yüklemeden önce lütfen kayıt sürecini tamamladığınızdan emin olunuz.
 • Kongremize kayıtlı her bir katılımcımız sisteme en fazla iki bildiri yükleyebilecektir. Daha fazla bildiri yüklenmesi halinde kabul edilecek iki bildiriye karar vermek bilimsel kurulun inisiyatifindedir. Sisteme iki bildiri kaydı açmış olan katılımcılarımız istedikleri sayıda bildiride de araştırmacı olarak bulunabilirler.
 • Bildiri kaydınızın tamamlanmasının ardından süreci takip edebilmek için lütfen bildirinize atanan referans numarası ve bilgilendirme postalarını kaybetmeyiniz.
 • Gönderilen her bildirinin kabul edileceği garanti edilmez. Bilimsel kurulun önerileri ve düzeltme taleplerinin yazarlara iletildikten en fazla üç gün içerisinde yazarlar tarafından yapılması ve ohderbgg@gmail.com hesabına düzenlenmiş metnin gönderilmesi gerekmektedir. Düzenleme süresini aşan bildiriler değerlendirme sürecinden çekilirler.
 • Yüklenen araştırmalar bilimsel danışma kurulunun kararı ile poster ya da sözel bildiri olarak kabul edilecektir.
 • Kabul edilen bildirilerin İngilizce özet metinleri (abstract) ohderbgg@gmail.com hesabına kabul bildirimini takip eden üç gün içerisinde ulaştırılmalıdır. İngilizce özet metni olmayan ya da üç iş gününde İngilizce metni sekretaryaya ulaştırılamayan bildiriler kongre kitabında basılamayacaktır.
 • Bildirileri poster sunumu olarak kabul edilen araştırma ekibi sorumlusunun poster bildiri değerlendirme jürisi ile yürütülecek poster tartışması için kongre programında belirtilen gün, saat ve yerde poster başında hazır bulunmaları gerekmektedir. Jüri değerlendirmesi, dereceye girebilecek düzeyde yüksek olarak puanlanmış bildirilerle ilgili son değerlendirme ve puanlamanın yapılması amacıyla gerçekleştirilecektir.
 • Hazırlanacak bildiri özetleri hiçbir yerde yayınlanmamış, özgün bir araştırma veya derleme niteliğinde olmalıdır. Bu kuralın etik ve yasal yükümlülüğüne ilişkin düzenleme kurulu herhangi bir sorumluluk üstlenmediğini bildirir.

BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

 • Bildiriler Türkçe dilbilgisi yapısına uygun olarak hazırlanmalıdır. Bildiri özetleri en az 300 en fazla 500 sözcük olacak şekilde hazırlanmalıdır.
 • Gönderilen bildiriler araştırma, derleme, olgu sunumu şeklinde yazılabilir. Özgün araştırma metinleri sistematik olarak yapılandırılmış olmalıdır;
 1. Başlık,
 2. Giriş,
 3. Gereç ve yöntem,
 4. Bulgular,
 5. Sonuç,
 6. Anahtar kelimeler bölümlerinden oluşmalıdır.

  Sistematik nitelik taşımayan derlemeler;
 1. Başlık,
 2. Giriş,
 3. Derlemenin önemi,
 4. Konunun kendine ait başlıkları,
 5. Sonuç,
 6. Anahtar kelimeler bölümlerinden oluşmalıdır.
 • Başlık; çalışmanın içeriği ve konusunu kapsayacak şekilde belirlenmelidir. Tüm sözcükler büyük harf ile yazılmalıdır.
 • Metin içinde ilk geçtikleri yerde parantez içinde verildikten sonra metnin geri kalanında kısaltma kullanımı yapılabilir. Örnek olarak; Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ).
 • En az 3 en fazla 5 anahtar kelime zorunludur. Anahtar kelimeler “Türkiye Bilim Terimleri” (TBT)’ne uygun olarak verilmelidir.
 • Türkçe bildiri için geçerli tüm koşullar bildiri kabulünden sonra gönderilecek olan İngilizce özet metni için de aynı kabul edilir.

BİLDİRİ POSTERİNİN HAZIRLANMASI

 • Posterler Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanabilir. Dil seçimi araştırma ekibinin inisiyatifindedir. Poster ölçüsü 50 x 70 cm (en x boy) olmalıdır.
 • Posterler, düzenleme kurulunca bildirilecek tarih ve saatte, belirtilen yere asılacaktır. Asılamayacak olan postere ilişkin bilgilendirmenin ohderbgg@gmail.com hesabına yapılmaması halinde bildiri metni kongre kitapçığından çıkarılacaktır.
 • Poster metinlerinde en az 24 punto, poster alt başlıklarında en az 30 punto, poster başlıklarındaysa en az 50 punto büyüklüğünde karakter kullanılması gereklidir.
 • Posterlerde tüm yazarların kurum bilgileri ve sorumlu yazarın elektronik posta adresi yer almalıdır.
 • Her poster özet metinde sunulan bilgileri barındırmalı ve dipnot kaynakça ile sonlandırılmalıdır. Yalnızca en temel kaynakların kaynakçada yer verilmesi önemlidir.
 • Posterler mümkünse grafik ya da şekil ağırlıklı ve ilgi çekecek şekilde hazırlanmalıdır.
 • Araştırma ekibinden bir yetkili poster tartışması için belirtilen gün, saat ve yerde poster başında bulunmalıdır.
 • Yazarları tarafından kaldırılmayan posterler görevliler tarafından toplanacaktır. Bu durumda kaybolan ya da yırtılan posterler için herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.

BİLDİRİ SÖZEL SUNUMUNUN HAZIRLANMASI

 • Sunumlar Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanabilir. Sunulacak dilin seçimi araştırma ekibinin inisiyatifindedir.
 • Sözel bildiri oturumları başkanlar denetiminde yapılacak ve bildiri başına sunum süresi 10 dakika olarak programlanacaktır.
 • Bildirilerin sözel sunumları, sözel oturumlardan en az 2 saat önce kontrol odasındaki bilgisayara yüklenmelidir. Kongre gönüllülerinden yetkili bir isim bu süreçte ekibe yardım edecektir.
ÖHDER Ailesi Adına,
ÖHDER I. Uluslararası IV. Ulusal Bireysel Gelişim Günleri Kongresi Sekretaryası

Congress Contact Information

Congress Secretariat

Kongre Başkanları

İbrahim KAVASLAR
Öğrenci Hemşireler Derneği Başkanı


Prof. Dr. Fisun ŞENUZUN AYKAR
Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı

Onursal Başkan

Prof. Dr. M. Cüneyt HOŞCOŞKUN
Ege Üniversitesi Rektörü

Organization Secretariat

Kongre Sekreteryası

Buğra Kaan URANOĞLU
Öğrenci Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
İletişim: 0 546 409 54 63
E-posta: bugrauranoglu96@gmail.com

Ar. Gör. Gizem BEYCAN EKİTLİ
Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Öğrenci Hemşireler Derneği Fahri Üyesi
İletişim: 0 232 311 56 01
E-posta: gizem.beycan@ege.edu.tr