29. National Pediatric Surgery Congress and 27. National Congress of The Egyptian Pediatric Surgical Association

View Abstract

Video Presentation - 3

Evaluation of gastrointestinal system bleeding with endoscopy introduced by enterotomy: Extensive jejunal gastric heterotopia

B Tokar, MS Arda, H İlhan, D Demet Dereli, M Çiftçi
Eskisehir Osmangazi Uiversity, School of Medicine, Department of Pediatric Surgery

Aim:Sometimes it may be not possible to determine the exact location and cause of the gastrointestinal (GI) bleeding in children. Radiological and scintigraphic investigations and endoscopy introduced from a natural orifice such as gastroscopy and colonoscopy may not be sufficient to delineate the pathology. Enterotomy introduced videogastrocopic examination (EIVE) may provide a significant benefit in determination of intraluminal location of GI bleeding in patients having abdominal exploration for this complaint. This video presents a patient who had intraluminal extensive jejunal gastric heterotopia (JGH) determined by EIVE. Preoperative and operative findings and technical details of the procedure were discussed. Video presentation: A 5-year-old girl was admitted with GI bleeding and peritonitis findings. When she was newborn, she had been operated for duodenal atresia, jejunal web and Meckel diverticulitis. She had type I diabetus mellitus, and also was examined two times by gastroscopy and once by colonoscopy due to complaint of melena occurring with irregular interval in the last 2 years. Scintigraphic investigation was also performed. All these examination had been done by pediatric gastroenterologists and no significant pathology had been defined. In her last admission, she presented with massive GI bleeding and peritonitis findings. She was operated and two perforation points were determined in jejunum. Following the repair, her GI bleeding recurred in early postoperative period, and a bleeding duodenal ulcer was determined and cauterized by gastroscopy. Due to continuing GI bleeding and her last scintigraphic investigation showing a suspected bleeding locus in left upper abdomen and umbilicus, she was operated once again and EIVE was performed from the distal jejunum. JGH starting 10 cm of Treitz ligament and extending 50 cm distally was determined and excised totally. Following the operation, bleeding or any other complaint were not determined in the last 6 months. Conclusion: GI bleeding with an undetermined cause creates a challenging process with unsolved questions for physician who should be a decision maker in diagnosis and treatment. Pediatric gastroenterologists dealing with this problem should be cooperative with pediatric surgeon.  During surgical abdominal exploration, performing EIVE in suspected regions may provide evaluation of GI segments to where it is not possible to reach by endoscopy introduced from a natural orifice.

Gastrointestinal sistem kanamalarında enterotomi girişli endoskopik inceleme: Yaygın jejunal gastrik heterotopi

B Tokar, MS Arda, H İlhan, D Demet Dereli, M Çiftçi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Amaç: Çocuklarda gastrointestinal sistem (GIS) kanamaların da kanamanın yeri ve nedenini tespit etmek mümkün olmayabilir. Radyolojik ve sintigrafik tetkikler, gastroskopi ve kolonoskopi gibi doğal GIS giriş yollarından yapılan endoskopik incelemeler patolojinin ortaya koyulmasında yetersiz kalabilir. GIS kanama nedeni ile batın eksplorasyonu yapılan olgularda, enterotomi girişli videogastroskopik inceleme (EGVİ)  şüpheli barsak segmentine yönelik lümen içi odak tespitinde ciddi katkı sağlayabilir. Bu videoda, operasyon sırasında EGVİ sonucu net sınırları ile lümen içi yaygın jejunal gastrik heterotopi (JGH) saptanan olgudaki takip süreci, bulgular ve girişimin teknik detayları sunulmaktadır. Video sunumu: Beş yaşında kız hasta masif GIS kanama ve peritonit bulguları nedeni ile değerlendirildi. Yenidoğan döneminde duodenal atrezi, jejunal ağ ve meckel divertikülü nedeniyle opere olmuş, tip 1 diabetüs mellitus nedeniyle izlemde olan hastaya, son 2 yıldır ataklar halinde melena yakınması ile iki kez üst gastrointestinal sistem endoskopisi, kolonoskopi ve iki kez de sintigrafik tarama yapılmış olduğu, ancak belirgin patolojik bulgu saptanmadığı öğrenildi. Masif GIS kanaması ve peritonit bulguları ile acil laparotomi yapılan hastanın operasyonunda jejunumda iki perforasyon bölgesi saptandı. Onarım sonrası erken postoperatif takibinde kanamaları devam eden hastanın gastroskopi ile tespit edilen kanamalı duodenal ülser yatağı yakıldı. Postoperatif sintigrafisinde batın sol üst ve umbilikal bölgede mide harici geniş radioizotop tutulumu olması ve kanamanın devam etmesi sonucu tekrar eksplore edilen hastada distal jejunumdan EGVİ yapıldı. Trietz ligamanının 10 cm distalinden başlayan ve yaklaşık 50 cmlik JGH saptandı. Bu segment rezeke edildi. Ameliyat sonrası 6 aylık kontrol sürecinde hastada kanama veya farklı bir sorun saptanmadı. Sonuç: Nedeni belirlenemeyen ciddi GIS kanamaları, tanı ve tedavide karar verici konumdaki hekim grubu için zorlayıcı, çözümsüz görünen bir süreç oluşturur. Özellikle çocuk gastroenterologlarının bu ve benzeri olgularda tanı ve tedavi sürecini sadece kendi takipleri ile sınırlamamaları, erken ve uygun zamanlamayla algoritmalarında cerrahi konsültasyona da yer vermeleri gerekir. Cerrahi batın eksplorasyonu sırasında şüpheli bölgeye yapılacak EGVİ, doğal yol girişli endoskopik inceleme ile ulaşılamayan bölgelerin değerlendirilmesini sağlar.   

Close