10. National Pediatric Urology Congress

Congress Program

Danışma Kurulu10:00 - 12:00

KURS12:50 - 18:00

Fetal Hidronefroz Kursu

AÇILIŞ19:00 - 21:00

PANEL: FETAL ÜROPATİ09:00 - 10:00

Fetal Üriner Sistem Patolojilerinde Prenatal Takip-Tedavi

Speaker(s): Recep Has, Kerem Özel

Moderator(s): Ahmet Gül, Özlem Aydoğ

PANEL: HİDRONEFROZ10:00 - 10:45

Üreterosel: Uzun Dönem Sonuçlar-Sorunlar

Speaker(s): Ahsen Karagözlü Akgül, İsmail Yağmur, Sevim Yener Turan

Moderator(s): Mehmet Eliçevik

Kahve Molası10:45 - 11:00

PANEL: GENİTALYA11:00 - 12:00

Mesane Ekstrofisi Epispadias Kompleksi: Uzun Dönem Sonuçlar-Sorunlar

Speaker(s): Cenk Büyükünal, İbrahim Ulman, Ender Arıtürk

Moderator(s): Cenk Büyükünal

Serbest Bildiri12:00 - 12:30

Video Sunumlar

Chairmen: Ayşenur Celayir, Abdulkerim Temiz

Presentations
VP - 1 COVER Technique for Skin Reconstruction in Hypospadias Repair (Cobra Eyes’ Ventral Reaproximation)
İ Ulman
Ege University Faculty of Medicine Department of Pediatric Surgery Division of Pediatric Urology
VP - 2 Adrenal sparing surgery with laparoscopic ultrasonography in a case of bilateral pheochromocytoma: video presentation
E Eroğlu, MA Özen
Koc University, School of Medicine, Department of Pediatric Surgery
VP - 3 Laparoscopic Intracorporeal and Laparoscopy Assisted Extracorporeal Ureteroureterostomy in Ureteral Duplication with Ectopic Ureter
H Turan, N Kuas, T Abbasov, B Tokar
Eskisehir Osmangazi University, School of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Division of Pediatric Urology
VP - 4 Male infant with ectopic ureter ending into a ruptured Cowper’s syringocele: Associated with ipsilateral reflux and renal dysplasia
Hİ Tanrıverdi*, F Beci*, İ Özinan**, P Ertan**, M Özkol***, G Gümüşer****, C Taneli*
*Manisa Celal Bayar University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Division of Pediatric Urology Manisa, Turkey
**Manisa Celal Bayar University, Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Division of Pediatric Nephrology
***Manisa Celal Bayar University Faculty of Medicine, Department of Radiology, Division of Pediatric Radiology, Manisa, Turkey
****Manisa Celal Bayar University Faculty of Medicine, Department of Nuclear Medicine, Manisa, Turkey
VP - 5 Peri-anal hypospadias associated with serious penoscrotal transposition and urethral polyp
N Kuas, H Turan, B Tokar
Eskisehir Osmangazi University, School of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Division of Pediatric Urology
VP - 6 ULTRASOUND GUIDED PERCUTANEOUS NEPHROLITHOTOMY IN A PATIENT WITH SCOLIOSIS
MO Yılmaz*, MM Utanğaç*, B Türedi*, A Parlak**, M Dede**, N Kılıç*, ME Balkan*
*Uludag University faculty of Medicine Depatment of Pediatric Surgery and Pediatric Urology
**Uludag University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, BURSA
VP - 7 A Rare Infravesical Obstruction Cause: Fibroepithelial Urethral Polyp
S Bayram, S Arslan, S Çal, S Teğin, MH Okur, B Aydoğdu, H Zeytun, E Basuguy, A Önen
Dicle University Medical Faculty Department of Pediatric Surgery Section of Pediatric Urology, Diyarbakır

Sempozyum12:30 - 13:15

AYMED Tıbbi Cihaz Sempozyumu

Speaker(s): Can Taneli, Necdet Ay

Öğle Yemeği12:30 - 13:30

PANEL: LAPAROSKOPİK-ROBOTİK CERRAHİ13:45 - 14:30

Ne Zaman Robotik Cerrahi? Ne Zaman Laparoskopik Cerrahi?

Speaker(s): Baran Tokar, Gülnur Göllü

Moderator(s): Fatih Akbıyık

YANDAL PANELİ14:30 - 15:30

Yandal Oturumu: Eğitim Kurumu Uygulamaları (ÇEP) ve sahada çalışma şartları

Speaker(s): Ünal Bıçakçı, Beytullah Yağız, Raziye Ergün

Moderator(s): Murat Alkan

Kahve Molası15:30 - 15:45

PANEL: ÜRODİNAMİ15:45 - 16:30

Standart Ürodinamik Çalışmaların Güncellemesi

Speaker(s): Nizamettin Kılıç, Halil Tuğtepe

Moderator(s): Can Taneli

Serbest Bildiri16:30 - 17:30

Genel Pediatrik Üroloji, Renal Hastalıklar

Chairmen: Ünal Zorludemir, Ali İhsan Dokucu

Presentations
OPS - 1 Long-term follow-up results in patients with multicystic dysplastic kidney: Single center data(2 dk)
D Tekcan, H Nalçacıoğlu
Ondokuz Mayıs University Division of Pediatric Nephrology
OPS - 2 ELEVATED LEVELS OF NSE, AFP AND LDH IN A WILMS TUMOR CASE(2 dk)
H Deliağa, H Tosun, K Bilge, HT Tiryaki
University of Health Sciences, Ankara Child Health and Diseases Hematology Oncology Training and Research Hospital Department of Pediatric Urology
OPS - 3 IS THE MINIMAL INVASIVE ANGIOGRAPHIC INTERVENTION ALWAYS SAFE AND ENOUGH IN PEDIATRIC RENAL TRAUMA?(2 dk)
B Türedi*, HM Ürekli**, MO Yılmaz*, MM Utanğaç*, E Balkan*, N Kılıç*
*Uludag University faculty of Medicine Depatment of Pediatric Surgery and Pediatric Urology
**Uludag University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, BURSA
Discussion(5 dk)
OPL - 1 Decrease in renal function as a surgical indication for ureteropelvic junction obstruction is not suitable for a good renal functional recovery after surgery: a single center experience of 20 years(3 dk)
HÖ Gezer*, A Temiz*, SS Ezer*, E İnce*, G Parmaksız**, A Noyan**, A Hiçsönmez*
*Baskent University Faculty of Medicine Department of Pediatric Surgery
**Başkent University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Nephrology
OPS - 4 OPEN MINIMALLY INVASIVE SURGERY IN URETEROPELVIC JUNCTION OBSTRUCTION: RETROPERITONEAL APPROACH WITH ANTEROLATERAL MINI LOMBOTOMY INCISION(2 dk)
S Cansaran*, A Celayir**, S Moralıoğlu**
*Tokat State Hospital, Department of Pediatric Surgery, Tokat, Turkey
**University of Health Science, Zeynep Kamil Maternity and Children’s Diseases Health Training and Research Center, Department of Pediatric Surgery, İstanbul
OPL - 2 Our Clinical Experiences In Patients With Nutcracker Syndrome(3 dk)
HS Yalçın Cömert*, E Bahat Özdoğan**, S Tural*, H Sarıhan*, M İmamoğlu*
*Karadeniz Technical University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Trabzon
**Karadeniz Technical University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Nephrology
OPS - 5 CLINICAL EXPERIENCE IN SUBINGUINAL VARICOCELECTOMY (MARMAR TECHNIQUE) IN BOYS(2 dk)
H Deliağa, H Tosun, SA Bostancı, K Bilge, HT Tiryaki
University of Health Sciences, Ankara Child Health and Diseases Hematology Oncology Training and Research Hospital Department of Pediatric Urology
OPS - 6 UROLOGIC COMPLICATIONS AFTER PELVIC SURGERY(2 dk)
M Korkmaz*, U Şenel**, F Korkmaz*
*Emsey Hospıtal,Pediatric Surgery,İstanbul
**Özel Körfez Marmara Hospital Department of Pediatric Surgery, Kocaeli, Turkey
Discussion(5 dk)
OPL - 3 ACT OF ESTROGEN AND ESTROGEN RECEPTORS IN THE ETIOLOGY OF IDIOPATHIC URETHRITIS IN BOYS(3 dk)
H Deliağa, H Tosun, B Karabulut, HT Tiryaki
University of Health Sciences, Ankara Child Health and Diseases Hematology Oncology Training and Research Hospital Department of Pediatric Urology
OPL - 4 Determination the length of meatal opening and ventral glans closure with a new objective method for the diagnosis of urethral meatal stricture(3 dk)
F Beci, F Doğaneroğlu, Hİ Tanrıverdi, C Taneli
Manisa Celal Bayar University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Division of Pediatric Urology Manisa, Turkey
OPS - 7 Suprapubic assisted cystoscopic excision of urehtral fibroepithelial polyps in pediatric patients(2 dk)
E Özçakır*, S Sancar*, F Çelik*, E Kırlı Egemen*, Ö Yalçın**, H Erdoğan***, M Kaya*
*Bursa Health Sciences University, Yuksek Ihtisas Education and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery, Bursa, Turkey.
**University of Health Sciences, Bursa Yuksek Ihtisas Training and Research Hospital, Department of Pathology
***University of Health Sciences, Bursa Yuksek Ihtisas Training and Research Hospital, Department of Pediatric Nephrology
OPS - 8 Single center experience of treatment approach to complete posterior urethral ruptures(2 dk)
ME Dörterler, M Çakmak, T Günendi, OH Kocaman, ME Boleken
Harran University Medical Faculty, Pediatric Surgery Department Sanliurfa/Turkey
Discussion(5 dk)
OPL - 5 Introduction to Artificial Intelligence and Machine Learning Applications for Diagnosis in Pediatric Urology: Prediction Model for Urinary Tract Infection (3 dk)
N Kuas*, Ö Çelik**, AF Aslan**, U Osmanoğlu***, N Çetin****, B Tokar*
*Eskisehir Osmangazi University, School of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Division of Pediatric Urology
**Eskisehir Osmangazi University Faculty of Science, Department of Mathematics-Computer
***Eskisehir Osmangazi University Faculty of Medicine, Department of Biostatistics
****Eskisehir Osmangazi University Faculty of Medicine,Department of Pediatrics, Division of Pediatric Nephrology
OPS - 9 Adverse Effects of Antibiotic Therapy in Asymptomatic Bacteriuria in Children with Urinary Tract Anomaly(2 dk)
E Nurullayev, B Ardıçlı, AÖ Çiftçi, İ Karnak, S Ekinci
Hacettepe University Faculty of Medicine Department of Pediatric Surgery
OPL - 6 The effect of acute epididymitis on plasma thiol- disulphide homeostasis: An experimental study.(3 dk)
E Özçakır*, S Sancar*, F Çelik*, Ö Yavaş**, G Özkaya***, S Neşelioğlu****, M Kaya*
*Bursa Health Sciences University, Yuksek Ihtisas Education and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery, Bursa, Turkey.
**Bursa, Uludag University, Faculty of Veterinary, Department of Pathology.
***Bursa Uludag University, Faculty of Medicine, Department of Biostatistics.
****Ankara Yildirim Beyazit University, Medical faculty, Department of Biochemistry, Turkey
OPS - 10 Disposable Circumcision Instruments and Pediatric Circumcision(2 dk)
S SHGM*, O ŞENER**, A Yağmurlu***
*Ministry Of Health Of Turkish Republic
**Department of Health Technology Assessment, General Directorate of Health Services, Ministry of Health
***Faculty of Medicine, Ankara University.
Discussion(5 dk)

AĞAÇ DİKME (Otobüs ile gidiş dönüş dahil)17:30 - 20:30

KURS09:30 - 17:00

Hemşirelik Kursu

PANEL: RİSKLİ CERRAHİLER09:00 - 10:00

Ürolojik Cerrahi Planlanan Hastalarda Tekrarlayan İnatçı İYE veya KBY: Preop-Perop-Postop Yaklaşım

Speaker(s): Ruhan Düşünsel, Önder Yavaşcan, Hülya Nalçacıoğlu

Moderator(s): Mustafa Melikoğlu

PANEL: ÜRİNER TAŞ10:00 - 11:00

Üriner Taş Tedavi Algoritmaları

Speaker(s): Necla Buyan, Ali Tekin, Murat Uçar

Moderator(s): Necla Buyan

Kahve Molası11:00 - 11:15

PANEL: OLGULAR11:15 - 12:30

Özellikli Olgu Tartışmaları

Speaker(s): İbrahim Karnak, Mustafa Olguner, Egemen Eroğlu

Moderator(s): Güngör Karagüzel

Öğle Yemeği12:30 - 13:30

PANEL: GENİTALYA13:45 - 15:15

Cinsel Gelişim Farklılığı: Çocuklarda Sorun mu? Çeşitlilik mi? Tedavi gerekli mi? Kime tedavi? Ne zaman tedavi?

Speaker(s): Şerife Yurtseven, Alev Özön, Koray Başar, Özlem Yıldız

Moderator(s): Abdurrahman Önen

Kahve Molası15:15 - 15:30

PANEL: MESANE-BARSAK DİSFONKSİYONU15:30 - 16:30

Mesane Barsak Disfonksiyonu Semptom Skalaları

Speaker(s): Harika Alpay, Sibel Tiryaki, Yaşar Issı

Moderator(s): Harika Alpay

Serbest Bildiri16:30 - 17:30

Mesane Disfonksiyonu, VUR

Chairmen: Ferit Bernay, Dilek Demirel

Presentations
OPL - 7 Long Term Urological Outcome After Fetal Spina Bifida Repair(3 dk)
ŞK Özel*, İ Alataş**, A Gedikbaşı***, H Canaz**, R Cudak**, G Torun*
*Istanbul Medeniyet University Göztepe Training and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery
**İstanbul Bilim University Spina Bifida Research Center Department of Pediatric Neurosurgery
***İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Education and Research Hospital Department of Perinatology
OPS - 11 DECREASED BLADDER COMPLIANCE IS A DETERMINANT OF POOR CLINICAL RESPONSE AFTER INTRADETRUSOR BOTULINUM TOXIN INJECTION IN CHILDREN.(2 dk)
ŞK Özel*, YO Danacıoğlu**, B Aksu*, HM Mutuş***, Ç Ulukaya Durakbaşa*, MS Sılay****
*Istanbul Medeniyet University Göztepe Training and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery
**Istanbul Medeniyet University Goztepe Training and Research Hospital, Department of Urology
***Istanbul Medeniyet University Goztepe Training and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery
****Istanbul Memorial Hospital Department of Urology
OPL - 8 Pudental Neuromodulation for Refractory Bladder Dysfunction in Pediatric patients with Sacral Agenezis(3 dk)
F Doğaneroğlu*, P Ertan**, EN Akyol Önder**, M Özkol***, C Taneli*
*Manisa Celal Bayar University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Division of Pediatric Urology Manisa, Turkey
**Manisa Celal Bayar University, Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Division of Pediatric Nephrology
***Manisa Celal Bayar University Medical School Department of Radiology, Division of Pediatric Radiology, Manisa, Turkey
OPL - 9 Is There Any Meaning of Repeated Filling Cystometry at the Same Session in Children with Myelodysplasia?(3 dk)
R Ergün*, ÇA Şekerci**, Y Tanıdır***, B Atmış****, A Gemici****
*Erzurum Training and Research Hospital, Pediatric Urology, Erzurum
**Trabzon Kanuni Training and Research Hospital, Pediatric Urology
***Marmara University, School of Medicine, Department of Urology, İstanbul
****Erzurum Training and Research Hospital ,Pediatric Nephrology, Erzurum
OPL - 10 Evaluation of Lower Urinary Tract Functions in Newborn with Spina Bifida Before and After Primary Repair(3 dk)
R Ergün*, ÇA Şekerci**, M Şenol***, D Yıldız****, H Kahveci****
*Erzurum Training and Research Hospital, Pediatric Urology, Erzurum
**Trabzon Kanuni Training and Research Hospital, Pediatric Urology
***Erzurum Training and Research Hospital, Neurosurgery
****Erzurum Regional Training and Research Hospital, Dept. of Neonatology
Discussion(5 dk)
OPL - 11 Successful therapy with pelvic floor exercise and cataplexy drugs in patients with Giggle incontinence(3 dk)
FB Şimşek*, F Doğaneroğlu*, P Ertan**, EN Akyol Önder**, C Taneli*
*Manisa Celal Bayar University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Division of Pediatric Urology Manisa, Turkey
**Manisa Celal Bayar University, Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Division of Pediatric Nephrology
OPS - 12 PRELIMINARY STUDY OF VIDEO-UROFLOWMETRY: CONTRIBUTION OF SYNCHRONOUS MICTURITION VIDEO TO UROFLOWMETRIC EVALUATION IN DETECTION OF VOIDING DISORDERS (2 dk)
SM Tilev*, A Celayir*, S Moralıoğlu*, N Kalafat**
*University of Health Sciences, Zeynep Kamil Maternity and Children’s Diseases Health Training and Research Center, Department of Pediatric Surgery, Istanbul, Turkey
**University of Health Sciences, Zeynep Kamil Maternity and Children’s Diseases Health Training and Research Center, Department of Pediatric Surgery, Urodynamics/Anal Manometry Laboratory, Istanbul, Türkiye
OPS - 13 Animated biofeedback therapy results in patients with dysfunctional process: priliminary report(2 dk)
A Temiz*, G Parmaksız**, SS Ezer*, HÖ Gezer*, E İnce*, F Kılınç***, A Noyan**, A Hiçsönmez*
*Baskent University Faculty of Medicine Department of Pediatric Surgery
**Başkent University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Nephrology
***Başkent University Faculty of Medicine, Department of Urology
OPS - 14 The Effect of Increased Rectum Dilatation on Complicated Enuresis Nocturna in Children(2 dk)
YA Baltrak
Kocaeli Derince Training and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery
Discussion(4 dk)
OPL - 12 GAIT ANALYSIS IN BLADDER EXSTROPHY PATIENTS IN LATE FOLLOW-UP PERIOD(3 dk)
AC Bakır*, R Özcan**, OA ERDAL***, M Eliçevik*, H Emir*, Y Söylet*, N Danişmend*, C Büyükünal*
*Istanbul University Medical Faculty Department of Pediatric Surgery Division of Pediatric Urology
** Istanbul University Cerrahpasa Medical Faculty Department of Pediatric Surgery
***Istanbul University Cerrahpaşa Faculty of Medicine
OPL - 13 PSYCHOLOGICAL PROBLEMS IN EXSTROPHY-EPISPADIAS COMPLEX PATIENTS AND THEIR PARENTS IN LATE FOLLOW-UP PERIOD(3 dk)
AC Bakır*, HM Emül**, R Özcan***, M Eliçevik*, H Emir*, Y Söylet*, N Danişmend*, C Büyükünal*
*Istanbul University Medical Faculty Department of Pediatric Surgery Division of Pediatric Urology
**PEDAMED PSYCHIATRIC MEDICINE CENTER, Istanbul, Turkey
*** Istanbul University Cerrahpasa Medical Faculty Department of Pediatric Surgery
OPS - 15 Modified Heitz-Boyer-Hovelacque rectal bladder for children with bladder extrophy; evaluation of two cases(2 dk)
H Tosun, H Deliağa, B Karabulut, HT Tiryaki
Ankara Child Health and Diseases, Hematology Oncology Training and Research Hospital Department of Pediatric Surgery
OPL - 14 Evaluation of late-presenting posterior urethral valve cases and a hypothesis for their etiology(3 dk)
C Taneli*, F Beci*, F Doğaneroğlu*, İ Özinan**, P Ertan**
*Manisa Celal Bayar University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Division of Pediatric Urology Manisa, Turkey
**Manisa Celal Bayar University, Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Division of Pediatric Nephrology
Discussion(4 dk)
OPL - 15 The Effect of Onset Time of Vesicoureteral Reflux in Voiding Cystourethrography on Upper Urinary Tract Damage(3 dk)
R Ergün*, ÇA Şekerci**, Y Tanıdır***, B Atmış****, A Gemici****
*Erzurum Training and Research Hospital, Pediatric Urology, Erzurum
**Trabzon Kanuni Training and Research Hospital, Pediatric Urology
***Marmara University, School of Medicine, Department of Urology, İstanbul
****Erzurum Training and Research Hospital ,Pediatric Nephrology, Erzurum
OPS - 16 The Efficacy of Endoscopic Subureteric Injection in Refluxing Renal Complete Duplex Systems(2 dk)
H Çayırlı, A Tekin, Ö Kılıç, İZ Arusoğlu, A Avanoğlu, İ Ulman
Ege University Faculty of Medicine Department of Pediatric Surgery Division of Pediatric Urology
OPS - 17 Decision Making Process for Ureteroneocystostomy Performed Primarily or After Subureteric Injection in Vesicoureteral Reflux(2 dk)
N Kuas*, H Turan*, N Çetin**, B Tokar*
*Eskisehir Osmangazi University, School of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Division of Pediatric Urology
**Eskisehir Osmangazi University Faculty of Medicine,Department of Pediatrics, Division of Pediatric Nephrology
OPS - 18 ENDOSCOPIC MANAGEMENT OF CHILDREN WITH 170 VESİCOURETERAL REFLUX(2 dk)
İB Cesur, Z Özçelik
Adana City Training and Research Hospital Pediatric Surgery Clinic
Discussion(4 dk)

Çocuk Ürolojisi Magazini17:30 - 18:30

Aristoteles, Penis ve Testis

Speaker(s): Ali Avanoğlu

Moderator(s): Abdurrahman Önen

100. YIL BALOSU20:00 - 01:00

Serbest Bildiri09:00 - 10:00

Taş, Gonad, Hipospadias

Chairmen: Emin Balkan, Keramettin Uğur Özkan

Presentations
OPL - 16 EVALUATION OF TWO DIFFERENT MINIMAL INVASIVE TECHNIQUES IN THE TREATMENT OF BLADDER STONE IN CHILDREN(3 dk)
İ Yağmur, M Demir, B Katı, ES Pelit, E Ördek, H Çiftçi
Harran University, Faculty of Medicine, Department of Urology, Sanliurfa, Turkey
OPL - 17 Retrograde Intraluminal Endoscopic Surgery and Laparoscopy for Complicated Cases in Upper Urinary System Stones (3 dk)
H Turan, T Abbasov, N Kuas, B Tokar
Eskisehir Osmangazi University, School of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Division of Pediatric Urology
OPL - 18 The role of open stone surgery in pediatric urolithiasis(3 dk)
H Tosun, H Deliağa, B Karabulut, HT Tiryaki
Ankara Child Health and Diseases, Hematology Oncology Training and Research Hospital Department of Pediatric Surgery
OPS - 19 Endoscopic Treatment Options in Pediatric Stone Disease: Results of 164 Cases(2 dk)
MM Utanğaç*, MO Yılmaz*, B Türedi*, S Sağlam**, A Parlak**, ME Balkan*, N Kılıç*
*Uludag University faculty of Medicine Depatment of Pediatric Surgery and Pediatric Urology
**Uludag University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, BURSA
Discussion(4 dk)
OPL - 19 Protective Effects Of Ellagic Acid On Testicular Ischemia-Reperfusion Injury In Rats(3 dk)
ÇA Şekerci*, HR Aydın**, A Livaoğlu***, E Yiğit****, T Toprak*****, AÖ Güçtaş**, R Ergün******, S Kartal*******, S Sümeyra Aşçı*******, O Değer****, Y Tanıdır********
*Trabzon Kanuni Training and Research Hospital, Pediatric Urology
**Trabzon Training and Research Hospital, Urology
***Trabzon Kanuni Training and Research Hospital, Pathology
****Karadeniz Technical University, Faculty of Medicine, Department of medical biochemistry, Trabzon
*****İstanbul Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, Department of Urology
******Erzurum Training and Research Hospital, Pediatric Urology, Erzurum
*******Trabzon Kanuni Training and Research Hospital, Anesthesiology and Reanimation
********Marmara University, School of Medicine, Department of Urology, İstanbul
OPS - 20 The Effect of Hydrogene Sulfide in an Experimental Testicular Torsion Model(2 dk)
S Yuksel*, B Erginel*, Y Özlük**, i Bingül***, H Karatay**, F Aydın***, E Keskin*
*Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Department of Pediatric Surgery
**Istanbul Unıversity Istanbul Faculty of Medicine Department of Pathology
***Istanbul University Istanbul Medical Faculty Department of Medical Biochemistry
OPS - 21 OUR LAPAROSCOPIC APPROACHES IN PATIENTS WITH NON PALPABLE TESTIS(2 dk)
M Bilen, G Karagüzel, M Melikoğlu
Akdeniz University School of Medicine Department of Pediatric Surgery, Antalya
OPS - 22 Testicular torsion: when intervention, when orchiectomy?(2 dk)
BD Demirel, Ü Bıçakcı, S Hancıoğlu, B Dağdemir, F Bernay, E Arıtürk
Ondokuz Mayız University department of Pediatric Surgery And Division Of Pediatric Urology
OPS - 23 Ovarian Torsion and Malignancy In Children; Can We Improve Ovarian Salvage Rates?(2 dk)
B Yağız, A Karaman, D Erdoğan
University of Health Sciences, Dr. Sami Ulus Maternity and Children's Research and Training Hospital
Discussion(5 dk)
OPS - 24 A RARE FORM OF HYPOSPADIAS: MEGAMEATUS INTACT PREPICIUM. REPORT OF 50 CASES(2 dk)
A Canmemiş*, A Karagözlü Akgül*, Ş Emircanov**, ET Dağlı**, H Tuğtepe***
*Marmara University School of Medicine, Departmant of Pediatric Surgery, Division of Pediatric Urology
**Marmara University School of Medicine, Department of Pediatric Surgery
***Istanbul Bilim University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Istanbul
OPS - 25 GATS TECHNIQUE FOR CHALLENGING HYPOSPADIAS CASES AND SINGLE CENTER EXPERIENCE(2 dk)
A Karagözlü Akgül*, A Canmemiş*, A Eyvazov**, ET Dağlı**, H Tuğtepe***
*Marmara University School of Medicine, Departmant of Pediatric Surgery, Division of Pediatric Urology
**Marmara University School of Medicine, Department of Pediatric Surgery
***Istanbul Bilim University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Istanbul
OPS - 26 Evaluation of cosmetic outcomes in distal hypospadias with proportional relationship between meatal, ventral glans and mucosal collar length (2 dk)
F Beci, F Doğaneroğlu, Hİ Tanrıverdi, C Taneli
Manisa Celal Bayar University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Division of Pediatric Urology Manisa, Turkey
OPS - 27 VOİDİNG DYSFUNCTION IN CHILDREN WITH HYPOSPADIAS REPAIR(2 dk)
C İsbir*, H Taşkınlar*, İ KILLI*, D Yünlüel*, A Delibaş**, A Naycı*
*Department of Pediatric Surgery Medical School of Mersin University
**Mersin University Medical Faculty, department of Pediatrics Nephrology
OPS - 28 THE IMPORTANCE OF MICTURITION VIDEOS IN EVALUATION OF VOIDING FUNCTION FOLLOWING HYPOSPADIAS REPAIR(2 dk)
SM Tilev, A Celayir
University of Health Sciences, Zeynep Kamil Maternity and Children’s Diseases Health Training and Research Center, Department of Pediatric Surgery, Istanbul, Turkey
Discussion(5 dk)
OPS - 29 Additional anomalies in cases with hypospadias(2 dk)
Ü Bakal, M Saraç, T Tartar, i Akdeniz, A Kazez
Firat University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Elazig, Turkey
OPS - 30 Clinical experience of 21 years in hypospadias surgery(2 dk)
T Tartar, M Saraç, Ü Bakal, A Kazez
Firat University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Elazig, Turkey
OPS - 31 A DIFFERENT METHOD IN CORONAL HYPOSPADIAS REPAIR(2 dk)
OH Kocaman, M Çakmak, T Günendi, ME Dörterler, ME Boleken
Harran University Medical Faculty, Pediatric Surgery Department Sanliurfa/Turkey
OPS - 32 The effect of distal hypospadias repair techniques on urethrocutaneous fistula formation(2 dk)
G Ekberli, A Gurbanov, U Ateş, A Jaferov, G Göllü, M Bingöl-Koloğlu, A Yağmurlu, M Çakmak
Ankara University School Of Medicine Department Of Pediatric Surgery Pediatric Urology Unit
Discussion(4 dk)

PANEL: GENİTALYA10:00 - 11:00

Hipospadias Komplikasyonları

Speaker(s): Murat Çakmak, Selami Sözübir

Moderator(s): Erbuğ Keskin

Kahve Molası11:00 - 11:15

PANEL: MESANE11:15 - 12:15

İnkontinans Cerrahisi: İki Farklı Deneyim

Speaker(s): Ali Avanoğlu, Yunus Söylet

Moderator(s): İbrahim Ulman

Değerlendirme-Kapanış12:15 - 13:00

Speaker(s): PEDURO Y.K.

Moderator(s): Abdurrahman Önen

Video Poster

Presentations
VP - 1 AN EASY TECHNIQUE FOR JJ STENT PLACEMENT IN LAPAROSCOPIC PYELOPLASTY; CO AXIAL SHEAT USE
B Türedi*, MO Yılmaz*, MM Utanğaç*, S Gündoğdu**, E Balkan*, N Kılıç*
*Uludag University faculty of Medicine Depatment of Pediatric Surgery and Pediatric Urology
**Uludag University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, BURSA
VP - 2 LASER EXCISION OF BLADDER MASS IN A 13 YEARS OLD BOY
MM Utanğaç*, B Türedi*, MO Yılmaz*, S Sağlam**, N Kılıç*, ME Balkan*
*Uludag University faculty of Medicine Depatment of Pediatric Surgery and Pediatric Urology
**Uludag University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, BURSA
VP - 3 EARLY SUPRAPUBIC CATHETERIZATION IN COMPLETE URETRA RUPTURE
H Zeytun, S Teğin, S Çal, S Bayram
Dicle University Medical Faculty Department of Pediatric Surgery Section of Pediatric Urology, Diyarbakır
VP - 4 KNOTTED DOUBLE J STENT İN RENAL PELVİS: A THREE YEARS OLD BOY
MM Utanğaç*, MO Yılmaz*, B Türedi*, F Çelik**, S Özkaya**, N Kılıç*, ME Balkan*
*Uludag University faculty of Medicine Depatment of Pediatric Surgery and Pediatric Urology
**Uludag University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, BURSA
VP - 5 LASER EXCISION OF LARGE PROSTATIC UTRICULI WITH LOWER URINARY TRACT SYMPTOMS
MO Yılmaz*, B Türedi*, MM Utanğaç*, ŞN Selim**, ME Balkan*, N Kılıç*
*Uludag University faculty of Medicine Depatment of Pediatric Surgery and Pediatric Urology
**Uludag University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, BURSA

Poster

Presentations
P - 1 EVALUATION OF VOIDING FUNCTIONS WITH THE MICTURITION VIDEO: THE PRELIMINARY RESULTS
TM Orbay, A Celayir, B Erdeve
University of Health Sciences, Zeynep Kamil Maternity and Children’s Diseases Health Training and Research Center, Department of the Pediatric Surgery
P - 2 Penile Fracture in Adolescence due to Self Penile Bending to Correct Penile Curvature
H Ulman*, İZ Arusoğlu**, M Şahin***, İ Ulman**
*Ege University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery
**Ege University Faculty of Medicine Department of Pediatric Surgery Division of Pediatric Urology
***Ege University, Faculty of Medicine, Department of Urology, Izmir
P - 3 A RARE COMPLICATION OF INTRAUTERINE VESICOAMNIOTIC SHUNT PROCEDURE: CATHETER DISLOCATION ASSOCIATED WITH EVISCERATION
S Abidoğlu, G Karagüzel
Akdeniz University School of Medicine Department of Pediatric Surgery, Antalya
P - 4 ADOLESCENT LABIAL ANGIOMYXOMA AS A RARE CAUSE OF GENITAL MASS
B Türedi*, M Dede**, MO Yılmaz*, MM Utanğaç*, E Balkan*, N Kılıç*
*Uludag University faculty of Medicine Depatment of Pediatric Surgery and Pediatric Urology
**Uludag University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, BURSA
P - 5 Minimally Invasive Reconstruction in Bifid Phallus: Case Report
HB Gürleyen, U Bağcı, M Yücel, C Turan, KU Özkan
Erciyes University School of Medicine Department of Pediatric Surgery, Kayseri/Turkey
P - 6 A CASE REPORT OF DUPLICATE EXSTROPHY OF THE BLADDER
B Karabulut, AS Oğuz Erdoğan, D Güney, H Tosun, H Deliağa, H Tiryaki
University of Health Sciences, Ankara Child Health and Diseases Hematology Oncology Training and Research Hospital
P - 7 BILATERAL POLYORCHIDISM; A RARE CASE REPORT
E Cesur, Ö Çağlar, B Fırıncı, M Yiğiter, AB Salman
Ataturk University School of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Erzurum
P - 8 A HERLYN WERNER WUNDERLICH CASE PRESENTING WITH TUBAL MASS SECONDARY TO HEMATOCOLPOS AND HEMATOSALPINX
TM Orbay*, A Celayir*, Nİ Atay*, B Arı*, Ç Kılıçcı**
*University of Health Sciences, Zeynep Kamil Maternity and Children’s Diseases Health Training and Research Center, Department of the Pediatric Surgery
**Zeynep Kamil Maternity and Children's Training and Research Hospital, Department of Gynecology and Obstetrics
P - 9 Is Smegma Pearls Seen Only in Boys?
A Karaman, Ö Balcı, B Yağız, B Keleş, İ Karaman
University of Health Sciences, Dr. Sami Ulus Maternity and Children's Research and Training Hospital
P - 10 Splenogonadal Fusion Anomaly Determined During Laparoscopic Orchiopexy; Case Report
AK Mansıroğlu, Ö Çağlar, T Chyndolotov, B Fırıncı, M Yiğiter, AB Salman
Ataturk University School of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Erzurum
P - 11 Primary Testicular Lymphoma: A Case Presentation
A Sezer*, ZM Gökbuget**, TT Celkan***, S Kuruğoğlu****, SH Aki*****, M Eliçevik*
*Istanbul University-Cerrahpasa, Cerrahpasa Medical Faculty, Department of Pediatric Surgery, Division of Pediatric Urology
**Istanbul University-Cerrahpasa, Cerrahpasa Medical Faculty, Department of Pediatric Surgery
***Istanbul University-Cerrahpasa, Cerrahpasa Medical Faculty, Department of Pediatrics, Divison of Pediatric Hematology and Oncology
****İstanbul University-Cerrahpasa, Cerrahpaşa Medical Faculty, Department of Radiology, Division of Pediatric Radiology
*****Istanbul University-Cerrahpasa, Cerrahpasa Faculty of Medicine, Department of Pathology
P - 12 Ileal ureter. An alternative and quick technique.
AG Güler*, AE Karakaya*, AB Doğan**
*Sutcu Imam University School of Medicine Department of Pediatric Surgery, Kahramanmaraş, Türkiye
**Private Hospital of Hayat
P - 13 Mass Circumcision Experience in a Refugee Camp in Bangladesh
M Göksu*, Y Çolakoğlu**
*Adıyaman University Faculty of Medicine, Departments of Pediatric Surgery, Adıyaman
**Pediatric Surgery Department of Diyarbakır State Hospital
P - 14 Factors Affecting Biofeedback Treatment Success in Bladder Dysfunction in Children
ŞK Özel*, B Aksu*, C Candan**, P Turhan**, G Torun***, HM Mutuş***, Ç Ulukaya Durakbaşa*
*Istanbul Medeniyet University Göztepe Training and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery
** Istanbul Medeniyet University Goztepe Training and Research Hospital, Department of Pediatric Nephrology
***Istanbul Medeniyet University Goztepe Training and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery
P - 15 EVALUATION OF SUPRANORMAL FUNCTIONS IN OBSTRUCTIVE SYSTEMS IN CHILDHOOD DYNAMIC SYNTHYGRAPHICS
HC Demirtürk*, FG Gümüşer**, FB Şimşek***, A Şencan***, İ Akil****, P Ertan****, C Günşar***
*Kastamonu State Hospital, Department of Pediatric Surgery, Kastamonu
**Manisa Celal Bayar University Faculty of Medicine, Department of Nuclear Medicine, Manisa, Turkey
***Manisa Celal Bayar University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Division of Pediatric Urology Manisa, Turkey
****Manisa Celal Bayar University, Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Division of Pediatric Nephrology
P - 16 EVALUATION AND FOLLOW UP OF HEMINEPHRECTOMY PATIENTS
H Deliağa, H Tosun, B Karabulut, HT Tiryaki
University of Health Sciences, Ankara Child Health and Diseases Hematology Oncology Training and Research Hospital Department of Pediatric Urology
P - 17 Uretral Fistula and Bad Cosmetic Results of Glans Penis With Corpus Cavernosum Atrophy After Circumcision: Case Report
HB Gürleyen, U Bağcı, M Yücel, C Turan, KU Özkan
Erciyes University School of Medicine Department of Pediatric Surgery, Kayseri/Turkey
P - 18 HYPERBARIC OXYGEN THERAPY IN ISOLATED PENIS INJURIES
H Zeytun, S Teğin, S Çal, S Bayram, A Önen
Dicle University Medical Faculty Department of Pediatric Surgery Section of Pediatric Urology, Diyarbakır
P - 19 PRELIMINARY RESULTS OF VIDEO UROFLOWMETRY IN EVALUATING VOIDING OF HYPOSPADIAS PATIENTS AFTER REPAIR
SM Tilev*, A Celayir*, S Moralıoğlu*, N Kalafat**
*University of Health Sciences, Zeynep Kamil Maternity and Children’s Diseases Health Training and Research Center, Department of Pediatric Surgery, Istanbul, Turkey
**University of Health Sciences, Zeynep Kamil Maternity and Children’s Diseases Health Training and Research Center, Department of Pediatric Surgery, Urodynamics/Anal Manometry Laboratory, Istanbul, Türkiye
P - 20 A NEW CONGENITAL MIDLINE DEFECT: A CASE OF A CONGENITAL SCROTAL SINUS
HC Demirtürk*, N Neşe**, C Günşar***
*Kastamonu State Hospital, Department of Pediatric Surgery, Kastamonu
**Manisa Celal Bayar University Medical School Department of Pathology, Manisa, Turkey
***Manisa Celal Bayar University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Division of Pediatric Urology Manisa, Turkey
P - 21 Evaluation of Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS) Efficacy in Enuresis Nocturna in Children
YA Baltrak
Kocaeli Derince Training and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery
P - 22 THE TREATMENT OF URINARY SYSTEM STONES WITH MINI URS AND HOLMIUM LASER IN CHILDREN AND INFANTS.
AG Güler
Kahramanmaras Sutcu Imam University School of Medicine Department of Pediatric Surgery
P - 23 APPROACH OF A NEONATE WITH PURE CYSTIC TYPE 4 SACROCOCCYGEAL TERATOMA LEADING TO SEVERE ABDOMINAL DISTENTION
B Arı*, A Cerrah Celayir*, Ş Çaman*, O Demirci**, N Koç***
*University of Health Sciences, Zeynep Kamil Maternity and Children’s Diseases Health Training and Research Center, Department of the Pediatric Surgery
**University of Health Sciences, Zeynep Kamil Maternity and Children’s Diseases Health Training and Research Center, Department of Perinatology
***University of Health Sciences, Zeynep Kamil Maternity and Children’s Diseases Health Training and Research Center, Pathology, Istanbul, Türkiye
P - 24 Clinical Features of Hypospadias Cases in Adıyaman Region and the Treatment Results of a Pediatric Surgery Clinic
HÖ Apaydın*, M Göksu*, Mİ Yetiş**, MG Öztürk*, M Abeş*
*Adıyaman University Faculty of Medicine, Departments of Pediatric Surgery, Adıyaman
**Ministry of Health Adıyaman University Research and Training Hospital, Department of Pediatric Surgery, Adıyaman
P - 25 A Serious Complication of the Circumcision: Urethral Fistula
M Göksu*, HÖ Apaydın*, Mİ Yetiş**, MG Öztürk*, M Abeş*
*Adıyaman University Faculty of Medicine, Departments of Pediatric Surgery, Adıyaman
**Ministry of Health Adıyaman University Research and Training Hospital, Department of Pediatric Surgery, Adıyaman
P - 26 Paraurethral Cyst In A Newborn
R Ergün*, ÇA Şekerci**, D Yıldız***, H Kahveci***
*Erzurum Training and Research Hospital, Pediatric Urology, Erzurum
**Trabzon Kanuni Training and Research Hospital, Pediatric Urology
***Erzurum Regional Training and Research Hospital, Dept. of Neonatology
P - 27 LEFT TUBAOVARIAN TORSION IN INFANT WITH RIGHT OOPHORECTOMY DUE TO GIANT OVER CYST: A BIG DILEMMA DURING THE OPERATION
A Celayir*, TM Orbay*, E Kaygusuz**, B Özcabı***
*University of Health Sciences, Zeynep Kamil Maternity and Children’s Diseases Health Training and Research Center, Department of the Pediatric Surgery
**University of Health Sciences, Zeynep Kamil Maternity and Children’s Diseases Health Training and Research Center, Pathology, Istanbul, Türkiye
***University of Health Sciences, Zeynep Kamil Maternity and Children’s Diseases Health Research and Training Center, Department of Pediatric Endocrinology, İstanbul
P - 28 THE COEXISTANCE OF VESICOURETERAL REFLUX AND URINARY CALCULI IN CHILDREN
H Deliağa, H Tosun, B Karabulut, HT Tiryaki
University of Health Sciences, Ankara Child Health and Diseases Hematology Oncology Training and Research Hospital Department of Pediatric Urology
P - 29 Anoplasty for the Treatment of Anorectal Malformation in Newborn: Attention! Rectobulbar Fistula
A Karaman, B Yağız, Ö Balcı, AS Ekşioğlu, İ Karaman
University of Health Sciences, Dr. Sami Ulus Maternity and Children's Research and Training Hospital
P - 30 Large Nuck canal cyst with acute onset at patient with ventriculoperitoneal shunt
B Arıkbaşı, F Doğaneroğlu, Hİ Tanrıverdi, C Günşar
Manisa Celal Bayar University Medical School Department of Pediatric Surgery, Manisa, Turkey
P - 31 MULTIPLE STONES IN A PEDIATRIC CASE OF SINGLE-SYSTEM URETEROCELE WİTH VESICOURETERAL REFLUX
MM Utanğaç*, S Gündoğdu**, B Türedi*, MO Yılmaz*, ME Balkan*, N Kılıç*
*Uludag University faculty of Medicine Depatment of Pediatric Surgery and Pediatric Urology
**Uludag University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, BURSA
P - 32 THE APPROACH OF PEDIATRIC SURGEONS AND PEDIATRIC UROLOGOISTS TO ENDOSCOPIC TREATMENT OF VESICOURETERAL REFLUX DISEASE
AG Güler*, AE Karakaya*, AB Doğan**
*Kahramanmaras Sutcu Imam University School of Medicine Department of Pediatric Surgery
**Private Hospital of Hayat
P - 33 Diagnosis and Treatment Results in Vesicoureteral Reflux
Ö Çağlar*, H Nalçacıoğlu**
*Ataturk University School of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Erzurum
**Kayseri Educational and Research Hospital, Pediatric Nephrology Department , Kayseri
P - 34 TOTAL COLONIC DUPLICATION CASES ASOCIATED WITH URINARY SYSTEM ANOMALIES.
U Şenel*, M Korkmaz**, F Korkmaz**
*Özel Körfez Marmara Hospital Department of Pediatric Surgery, Kocaeli, Turkey
**Emsey Hospıtal,Pediatric Surgery,İstanbul
P - 35 Retrospective evaluation of patients who were operated for ureteropelvic junction obstruction
Z Özçelik, İB Cesur
Adana City Training and Research Hospital Pediatric Surgery Clinic